Menu

Οι Τρεις (3) Κατηγορίες του Χρήματος

 

Τα χρήματα σε μία οικονομία χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:

 

  • M1

Περιλαμβάνει το ενεργό χρήμα, δηλαδή τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία, μαζί με τις τραπεζικές καταθέσεις που μπορούν άμεσα να ανταλλαχθούν με μετρητά

 

  • M2 

Περιλαμβάνει την κατηγορία Μ1 μαζί με τα χρήματα που βρίσκονται σε προθεσμιακές καταθέσεις με μικρή διάρκεια (πρακτικά έως 2 έτη)

 

  • M3

Η κατηγορία χρήματα M3 υποδεικνύει την συνολική προσφορά χρήματος μέσα σε μια οικονομία. Η κατηγορία M3 περιλαμβάνει την κατηγορία Μ2 προσθέτοντας όλες τις υπόλοιπες μορφές καταθέσεων, τα θεσμικά κεφάλαια της χρηματαγοράς, αλλά και κάποιες τις βραχυπρόθεσμες συμφωνίες επαναγοράς χρήματος (swaps).

Read more: Κατηγορίες του Χρήματος (M1, M2, M3)

Δείκτης Maximum Drawdown (Μέγιστη απώλεια από τα υψηλά)

To Maximum Drawdown μετρά τη μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του. Υπολογίζεται αφαιρώντας τη χαμηλότερη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη χρηματική αξία του, το αποτέλεσμα διαιρείται με την μέγιστη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου.

 

ΤΥΠΟΣ:

■ MaxDrawdown (%) = { Μέγιστη τιμή($) / Ελάχιστη τιμή($) } / Μέγιστη τιμή($)

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ MAX(DRAWDOWN)

(1) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(2) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για παράδειγμα, εάν η μέγιστη δολαριακή αξία ενός χαρτοφυλακίου είναι 120.000 και η χαμηλότερη δολαριακή αξία είναι 85.000 σε διάστημα ενός έτους, τότε τo Maximum Drawdown είναι:

($120.000 - $85.000 ) / $120.000 = 37,5%

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

□ Όσο χαμηλότερο είναι το Maximum Drawdown τόσο το καλύτερο για ένα χαρτοφυλάκιο

□ Ο χρόνος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τον υπολογισμό του

□ Τα χαρτοφυλάκια με χαμηλό Maximum Drawdown σε μεγάλες περιόδους θεωρούνται πολύ αξιόπιστα

 

■ Maximum Drawdown

FxStreet.gr (c)

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

Δείκτης Sortino Ratio

■ Χρήση: Χαρτοφυλάκια (χαμηλού-ρίσκου) | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

■ Εναλλακτικοί Δείκτες: Sharpe Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

Το Sortino Ratio δημιουργήθηκε από τον Frank A. Sortino και μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Η ιδιαιτερότητα του δείκτη είναι ότι ‘τιμωρεί’ τις ετήσιες αποδόσεις που πέφτουν κάτω από ένα προ-καθορισμένο ποσοστό απόδοσης. Ενώ για παράδειγμα, το Sharpe Ratio λαμβάνει εξίσου υπόψη τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

 

■ Sortino Ratio = { PR - R(f) } / SD(d)

όπου :

PR = Απόδοση ενός χαρτοφυλακίου (πραγματική ή αναμενόμενη)

R(f) = Risk-Free Rate

SD(d) = Τυπική απόκλιση (standard deviation) των αρνητικών αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου

 

Read more: Sortino Ratio

Δείκτης Jensen Measure ή Jensen Alpha

■ Χρήση: Καλά-διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια / Αμοιβαία Κεφάλαια / Hedge Funds

■ Εναλλακτικοί Δείκτες: Treynor Measure

Το Jensen's Alpha δημιουργήθηκε από τον Michael C. Jensen το 1968, και είναι ένα εργαλείο παρόμοιο με το μέτρο Treynor Measure. Το Jensen's Alpha μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ενσωματώνοντας το μοντέλο CAPM. Το Jensen Alpha υποδεικνύει την ικανότητα του χαρτοφυλακίου να προσφέρει αποδόσεις άνω του μέσου όρου, υπολογίζοντας αποδόσεις που είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αγοράς.

 

■ Jensen's Alpha = PR – { RFR + β * ( R(m) - RFR ) }

όπου :

PR = Απόδοση του Χαρτοφυλακίου

RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει από ένα κρατικό ομόλογο)

β = σχετική μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου (σε σχέση με την γενική αγορά)

R(m) = Απόδοση Κινδύνου Αγοράς

Read more: Jensen Measure

Δείκτης Treynor Measure ή Traynor Ratio

■ Χρήση: Καλά-διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια / Αμοιβαία Κεφάλαια / Hedge Funds

■ Εναλλακτικοί Δείκτες: Jensen Alpha

Το Treynor Measure δημιουργήθηκε από τον Jack Treynor το 1965, και είναι ένα εργαλείο που μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Η διαφορά του Treynor Measure σε σχέση με παρόμοιους δείκτες (π.χ. Sharpe), είναι ότι χρησιμοποιεί τη σχετική μεταβλητότητα (beta) στον παρονομαστή, αντί για την τυπική απόκλιση (standard deviation). Ο συντελεστής beta (ελληνικό β) μετρά τη μεταβλητότητα ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με την γενική αγορά.

 

■ Treynor Measure = { (PR − RFR) / β }

όπου :

PR= Απόδοση του Χαρτοφυλακίου

RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει από ένα κρατικό ομόλογο)

β = σχετική μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την γενική αγορά

Read more: Treynor Measure ή Traynor Ratio

Δείκτης Calmar Ratio

■ Χρήση: Γενικά Χαρτοφυλάκια | Hedge Funds | Αμοιβαία Κεφάλαια (A/K)

■ Εναλλακτικοί Δείκτες: MAR Ratio

Το Calmar Ratio μετρά την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο που ανέλαβε για να πετύχει αυτή την απόδοση. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου συνυπολογίζει το Risk-Free Rate, ενώ ο κίνδυνος αντικατοπτρίζεται με βάση την μέγιστη απώλεια (max drawdown) για μια περίοδο τριών ετών, ή και περισσότερο.

 

■ Calmar Ratio = { PR – R(f) } / max(drawdown)

όπου :

PR = Μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου (3 έτη ή περισσότερα)

RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει από ένα κρατικό ομόλογο)

max(drawdown) = Η μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του (3 έτη ή περισσότερα)

Read more: Calmar Ratio

Τυπική Απόκλιση (standard deviation)

Η τυπική απόκλιση (SD ή ελληνικό σ) είναι ένα δημοφιλές στατιστικό εργαλείο που μετρά το μέγεθος της διακύμανσης ή της διασποράς ενός συνόλου τιμών. 

Ένα χαμηλό SD δείχνει ότι οι τιμές τείνουν να είναι κοντά στη μέση τιμή, αυτή η μέση τιμή ονομάζεται επίσης αναμενόμενη τιμή. Γιατί όμως είναι σημαντικό ένα χαρτοφυλάκιο να έχει χαμηλό SD; Επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η θετική ιστορική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι συνεπής και μπορεί εύκολα να επαναληφθεί στο μέλλον.

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ STANDARD DEVIATION:

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (ευαισθησία στις αρνητικές αποδόσεις)

(3) Information Ratio (με χρήση δείκτη αναφοράς)

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Χρησιμοποιώντας την τυπική απόκλιση, οι επενδυτές μπορούν να ομαλοποιήσουν τις αποδόσεις οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου:

□ Όσο μικρότερη είναι η τυπική απόκλιση (SD) ενός χαρτοφυλακίου τόσο το καλύτερο

□ Μια χαμηλή τυπική απόκλιση σημαίνει ότι η απόδοση είναι συνεπής και προβλέψιμη με την πάροδο του χρόνου

□ Η τυπική απόκλιση αυξάνεται καθώς οι αποδόσεις γίνονται πιο ασταθείς και ένα χαρτοφυλάκιο με χαμηλότερο SD είναι καλύτερο από ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλότερο SD

□ Συνήθως, η τυπική απόκλιση υπολογίζεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση

 

□ Περισσότερα για το standard deviationhttps://www.mathsisfun.com/data/standard-deviation-formulas.html

 

■ Τυπική Απόκλιση (standard deviation)

FxStreet.gr (c)

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

Δείκτης MAR Ratio

■ Χρήση: Hedge Funds | Στρατηγικές

■ Εναλλακτικοί Δείκτες: Calmar Ratio 

Το MAR Ratio αναπτύχθηκε το 1978 από τον Leon Rose και υπολογίζει τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις ενός hedge fund ή μιας επενδυτικής στρατηγικής. Όσο υψηλότερο είναι το MAR Ratio, τόσο ποιοτικότερες είναι οι αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

 

Το MAR Ratio υπολογίζεται διαιρώντας τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) με τη μέγιστη απώλεια (max drawdown) μιας συγκεκριμένης περιόδου.

■ MAR Ratio = CAGR / (max drawdown)

όπου:

Το CAGR είναι ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης μιας επένδυσης. Μετρά τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μιας επένδυσης υποθέτοντας ότι όλα τα κέρδη επανεπενδύονται στο τέλος κάθε περιόδου.

Read more: MAR Ratio

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top