Menu

 

Τι σημαίνει ο όρος Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τι σημαίνει ο όρος Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση αποθεματικών

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Μετάφραση στα Αγγλικά: Increase of share capital

Η διαδικασία όπου μια επιχείρηση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους της να επενδύσουν σε αυτή νέα κεφάλαια παίρνοντας ως αντάλλαγμα νέες μετοχές. Αυτό συμβαίνει όταν μια αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων. Εναλλακτικά μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση μιας αύξησης κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σε αυτή την περίπτωση οι νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ τρίτων όπως το προσωπικό της επιχείρησης, κάποιος στρατηγικός επενδυτής ή το ευρύ επενδυτικό κοινό όταν η αύξηση κεφαλαίου συνοδεύεται από δημόσια εγγραφή και εισαγωγή σε κάποιο Χρηματιστήριο.

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και διανομής δωρεάν μετοχών

Μετάφραση στα Αγγλικά: Scrip Issue ή Capitalisation Issue ή Bonus Issue

Η διαδικασία όπου μια επιχείρηση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει νέες δωρεάν μετοχές υπέρ των παλαιών μετόχων. Σε λογιστικό επίπεδο, μειώνεται αντίστοιχα μέρος των αποθεματικών, ώστε ο λογαριασμός Ίδια Κεφάλαια (που αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά) να παραμένει ίδιος. Η διανομή δωρεάν μετοχών συνήθως πραγματοποιείται  για την διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας των μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

 

100% Withdrawable Cash Bonus -Up to ,000

 

Τι σημαίνει ο όρος Αποθεματικά και τι είναι ο Λογαριασμός Αποθεματικά Κεφάλαια και τι τα Έκτακτα Αποθεματικά

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος Αποθεματικά

Μετάφραση στα Αγγλικά: Reserves

Λογιστικός όρος που αναφέρεται στο κεφάλαιο που δημιουργείται από ταιδικός λογαριασμός του ισολογισμού μιας εταιρείας ο οποίος δημιουργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί αντισταθμιστικά στο μέλλον σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να μειώσει απρόβλεπτα το ενεργητικό της εταιρείας (π.χ. λόγω μείωσης της αξίας ενός παγίου στοιχείου).

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος Αποθεματικό Κεφάλαιο

Μετάφραση στα Αγγλικά: Valuation Reserve

Ειδικός λογαριασμός του ισολογισμού μιας εταιρείας, ο οποίος δημιουργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί αντισταθμιστικά στο μέλλον σε κάθε εξέλιξη που μπορεί να μειώσει απρόβλεπτα το ενεργητικό της εταιρείας (π.χ. λόγω μείωσης της αγοραίας αξίας ενός παγίου στοιχείου).

 

Ορισμός: Τακτικό αποθεματικό

Μετάφραση στα Αγγλικά: Capital Reserve

Αποτυπώνει την αύξηση της αξίας των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και τις διαφορές από εκδόσεις υπέρ το άρτιο. Το τακτικό αποθεματικό απαγορεύεται από τον νόμο να διανεμηθεί ως μέρισμα.

-Το τακτικό αποθεματικό, βάσει νομοθεσίας, αντιστοιχεί στο 5% επί των Καθαρών Κερδών, πριν τον υπολογισμό του φόρου.

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ό όρος Έκτακτα αποθεματικά

Αποτελούν αποθεματικά που σχηματίζονται σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης μιας εταιρείας ή με βάση κάποιο εδάφιο του καταστατικού.

 

Τι είναι τα Αφανή ή Λανθάνοντα Αποθεματικά (Secret Reserves)

 

Ορισμός: Τι είναι τα Αφανή ή Λανθάνοντα Αποθεματικά

Μετάφραση στα Αγγλικά : Secret Reserves

Η λογιστική υποβάθμιση των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας με σκοπό την αποφυγή της φορολογίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω πραγματοποίησης ‘υπερβολικών’ προβλέψεων ή την εγγραφή στοιχείων του ενεργητικού σε τιμές χαμηλότερες από τις πραγματικές αξίες της αγοράς.

 

■ FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Pin It

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top