Menu

 

Παρουσιάζεται μια σειρά από σημαντικούς δείκτες που απορρεόυν από τον ισολογισμό μιας επιχείρησης.

Δείκτες Αποδοτικότητας (Γενικά)

Οι δείκτες αποδοτικότητας μετρούν την ικανότητα μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει κέρδος και περιλαμβάνουν:

 • Περιθώριο κέρδους = Καθαρό εισόδημα (κέρδος) / Καθαρές πωλήσεις
 • Απόδοση Ενεργητικού = Καθαρό εισόδημα / Συνολικό Ενεργητικό
 • Απόδοση κοινών μετοχών = Καθαρό εισόδημα / Ίδια κεφάλαια

 

Δείκτες Φερεγγυότητας (Solvency Ratios)

Οι δείκτες φερεγγυότητας μετρούν την πιστοληπτική ικανότητα, και περιλαμβάνουν:

 • Δείκτης χρέους = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού
 • Δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών   = Κέρδη προ τόκων και φόρων / Χρεωστικοί τόκοι
 • Δείκτης ξένων – ιδίων κεφαλαίων = Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια

 

Δείκτες Ρευστότητας (Liquid Ratio)

Οι δείκτες ρευστότητας μετρούν το επίπεδο ρευστότητας μιας επιχείρησης και περιλαμβάνουν:

 • Δείκτης ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Τρέχουσες υποχρεώσεις
 • Δείκτης άμεσης ρευστότητας = Διαθέσιμα + κινητές αξίες /Τρέχουσες υποχρεώσεις

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Υπολογίζεται ως το πηλίκο των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Όσο υψηλότερα διαμορφώνεται ο δείκτης τόσο μεγαλώνει η πιστοληπτική ικανότητα μια επιχείρησης.

 

 

Δείκτης Απόδοσης Επένδυσης (Return on investment (ROI))

Ο δείκτης (ROI) είναι ένας πολύ δημοφιλής δείκτης που χρησιμοποιείται για την σύγκριση της αποδοτικότητας μια σειράς διαφορετικών επενδύσεων. Ο δείκτης μετρά πόσο αποτελεσματικά μπορεί μια εταιρική οντότητα να αξιοποιεί τα κεφάλαια ώστε να παράγει κέρδος. Για τον υπολογισμό του, διαιρούμε την απόδοση μιας επένδυσης με το κόστος της. Το τελικό αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό (%).

 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA / Return On Assets)

Δείκτης που μετρά την αποδοτικότητα των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών μιας περιόδου προς το σύνολο του ενεργητικού.

 

Δείκτες Χρήσης Ενεργητικού

Οι δείκτες χρήσης Ενεργητικού περιλαμβάνουν:

 • Ρυθμός ανακύκλωσης αποθεμάτων = Κόστος πωληθέντων αγαθών / Μέσος όρος αποθεμάτων
 • Αριθμός ανακύκλωσης εισπρακτέων λογαριασμών = Καθαρές πωλήσεις επί πιστώσει / Μέσος όρος εισπρακτέων λογαριασμών
 • Αναλογία συνολικού Ενεργητικού προς πωλήσεις = Καθαρές πωλήσεις / Συνολικό Ενεργητικό

 

Δείκτης Γενικής Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current Ratio)

Υπολογίζεται ως ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις τρέχουσες  υποχρεώσεις. 

 

Δείκτης κεφαλαίου κίνησης (Working Capital Ratio)

Υπολογίζεται ως ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Μετράει το επίπεδο ρευστότητας και την βραχυπρόθεσμη ταμειακή ικανότητα μιας εταιρείας. Όταν παίρνει τιμές κάτω τις μονάδας η ταμειακή ρευστότητα μιας εταιρείας αξιολογείται αρνητικά.

 

■ FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top