Menu

Βέλτιστος Χρονισμός Συναλλαγών στην Αγορά Συναλλάγματος

Ο σωστός χρονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν επενδύουμε στις Διεθνείς Αγοράς, και ειδικά στην αγορά συναλλάγματος (Forex). Ας ξεκινήσουμε με τις ώρες λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Η αγορά των ισοτιμιών είναι μια αγορά 24/5, που σημαίνει ότι παραμένει ενεργή 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) λειτουργώντας όλο το 24ωρο. Για να λειτουργεί 24 ώρες συνεχόμενες η αγορά Forex διαιρείται σε τέσσερις συνεδριάσεις.

 

Οι Καλύτερες και οι Χειρότερες Ημέρες της Εβδομάδας για Forex Trading

Βέλτιστος Χρονισμός Συναλλαγών στην Αγορά ΣυναλλάγματοςΣε γενικές γραμμές, ο καλύτερος χρόνος για συναλλαγές βρίσκεται μεταξύ 12:00 και 19:00 ώρα Ελλάδος, κάθε μέρα από Τρίτη έως Πέμπτη. 

Πιο συγκεκριμένα:

-Οι καλύτερες μέρες για συναλλαγές στην αγορά Forex βρίσκονται στα μέσα της εβδομάδας: από το άνοιγμα της Τρίτης έως και το μεσημέρι της Παρασκευής.

-Η Τετάρτη δεν είναι τόσο ενεργή όσο η Τρίτη και η Πέμπτη, αλλά καθώς τελειώνει η Τετάρτη, ακριβώς στις 00:00, τα επιτόκια των swap ξεπηδούν, καθώς η Τετάρτη περιλαμβάνει τη διαφορά ανταλλαγής επιτοκίων τριών ημερών (Τετάρτη, Σάββατο, και Κυριακή).

-Αποφύγετε να κάνετε συναλλαγές στην αγορά Forex τη Δευτέρα, καθώς οι Δευτέρες είναι συνήθως επίπεδες από άποψη κινητικότητας. Αποφύγετε επίσης να πραγματοποιείτε συναλλαγές αργά την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνήθως κλείνουν τις θέσεις τους την Παρασκευή.

-Ας μην ξεχνάμε ότι η αγορά συναλλάγματος δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας που ανοίγει πάλι η αγορά, και καθώς μπορεί να έχουν μεσολαβήσει σημαντικές εξελίξεις, οι τιμές των ισοτιμιών ενδέχεται να εμφανίσουν σημαντικό GAP (διαφορά στο άνοιγμα σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο). Συνεπώς οι εντολές Stop-Loss το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερα επίφοβες και καλό θα είναι να μην κρατάτε ανοικτές κερδοσκοπικές θέσεις κατά το κλείσιμο της Παρασκευής.

Συναλλαγές Forex Trading

Η αγορά συναλλάγματος διαιρείται στη συνεδρίαση του Ειρηνικού, την Ασιατική συνεδρίαση, την Ευρωπαϊκή συνεδρίαση, και την συνεδρίαση της Βόρειας Αμερικής, ως ακολούθως.

Συνεδρίαση Forex
Ανοικτή Αγορά
Ωράριο Ελλάδας (GMT+2)
Πιο Ενεργά Ζεύγη
□ Pacific (Ειρηνικού)
Sydney
23.00 μ.μ έως 8.00 π.μ.
 • AUD/USD
 • EUR/USD
 • AUD/JPY
□ Asian (Ασίας)
Tokyo
1.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.
 • EUR/JPY
 • USD/JPY
□ European (Ευρωπαϊκή)
London
9.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.
 • EUR/USD
 • USD/CHF
 • GBP/USD
□ American (Αμερικάνικη)
New York
14.00 μ.μ. έως 23.00 μ.μ
 • EUR/USD
 • USDCHF
 • GBPUSD

 

Read more: Χρονισμός και Αγορά Συναλλάγματος (Forex)

Πέντε Μοντέλα Πρόβλεψης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Foreign Exchange Models)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Αναλυτής Διεθνών Αγορών | Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών από την Θεωρία στην Πράξη

Τα παραδοσιακά μοντέλα συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης που στοχεύουν στην ταυτοποίηση μιας ισορροπίας μεταξύ δύο οικονομιών, προκειμένου να υπολογιστεί η εύλογη αξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας τους. Μια ισορροπία ή αλλιώς μια ισοδυναμία που μπορεί να βασίζεται στη σχετική αποτίμηση ενός κοινού εμπορεύματος, στο σχετικό πληθωρισμό, στο σχετικό επίπεδο των πραγματικών επιτοκίων, στις τιμές των ομολόγων κ.λπ.

Τα Πέντε (5) Μοντέλα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Συνοπτικά

Αυτά είναι τα πέντε (5) βασικά μοντέλα πρόβλεψης συναλλαγματικών ισοτιμιών διεθνώς και η σχετική μέθοδος τιμολόγησης που ακολουθούν:

 1. Ισοδυναμία Αγοραστικής Δύναμης (Purchasing Power Parity -PPP) → Σχετική τιμολόγηση ίδιων εμπορευμάτων
 2. Νομισματική Ισοδυναμία (Monetary Approach) → Σχετική τιμή του χρήματος
 3. Ισοδυναμία Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments Approach) → Σχετικό μέγεθος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
 4. Ισοδυναμία Επιτοκίου (Interest Rate Approach) → Σχετική τιμή των πραγματικών επιτοκίων
 5. Ισοδυναμία Χαρτοφυλακίου (Portfolio Balance Approach) → Σχετική τιμή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (ομολόγων)

Read more: Μοντέλα Πρόβλεψης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Foreign Exchange Models)

Ακολουθώντας το Έξυπνο Χρήμα (Smart Money) -Οι Πέντε (5) Δείκτες

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Αναλυτής Διεθνών Αγορών

«Το έξυπνο χρήμα τείνει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από το γενικό κλίμα της αγοράς και τις προσδοκίες του επενδυτικού κοινού (market sentiment). Αυτό συμβαίνει καθώς στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου δεν γίνεται να κερδίζουν όλοι. Και καθώς υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν πολλά, οι περισσότεροι πρέπει να χάνουν, έστω λίγα»

Οι επενδυτές οι οποίοι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τις κινήσεις του έξυπνος χρήματος αποκτούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα το οποίο μεταφράζεται συνήθως σε πιο αποδοτικές τοποθετήσεις.

Τι είναι το Έξυπνο Χρήμα (Smart Money);

Το έξυπνο χρήμα μπορεί να οριστεί ως το κεφάλαιο που επενδύεται από αυτούς που κατέχουν ειδικές γνώσεις της αγοράς, αλλά και συχνά από αυτούς που έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση. Το έξυπνο χρήμα μπορεί να προβλέψει τις τάσεις της αγοράς πριν από την πλειοψηφία των επενδυτών και συνήθως κινείτε αντίθετα στο γενικό κλίμα και τις προσδοκίες της αγοράς.

Έξυπνο χρήμα και η αγορά συναλλάγματος

Η αγορά συναλλάγματος (Forex) είναι μια πλήρως αποκεντρωμένη (OTC) αγορά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακριβές ιστορικό της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, ο εντοπισμός των κινήσεων του έξυπνου χρήματος στην αγορά συναλλάγματος είναι πολύ δύσκολος. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί δείκτες που παρέχουν μια εικόνα για το πού κινείται το έξυπνο χρήμα. Κάποιοι από αυτούς παρουσιάζονται παρακάτω.

Η παρούσα ανάλυση στο FxStreet.gr περιλαμβάνει τους ακόλουθους πέντε δείκτες:

(1) Ακολουθώντας τους κύκλους της ανεργίας, του πληθωρισμού, και της ανάπτυξης

(2) Παρακολουθώντας την εβδομαδιαία COT Ανάλυση (Commitments of Traders)

(3) Ακολουθώντας τον Δείκτη του Δολαρίου / US-Dollar Index (USDX)

(4) Προβλέποντας την μεταβλητότητα της αγοράς, χρησιμοποιώντας τους δείκτες του CBOE (VIX & SKEW)

(5) Συσχετίζοντας την αγορά Forex και Μετοχών με τα Γραμμάτια του Αμερικάνικου Δημοσίου

Read more: Ακολουθώντας το Έξυπνο Χρήμα -Οι Πέντε (5) Επενδυτικοί Δείκτες

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Go to top