Έρευνα πάνω στην Αγορά Συναλλαγματικών ΙσοτιμιώνΈρευνα πάνω στην Αγορά Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Foreign Exchange)...

Μοντέλα Πρόβλεψης Ισοτιμιών

Συσχετισμοί Τιμών Μεταξύ Διαφορετικών Αγορών (Cross-Market Correlations)

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ενοποίηση των αγορών σ’ έναν κοινό χώρο επενδυτικών ευκαιριών είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εμφάνιση ισχυρών συσχετισμών (correlations) μεταξύ διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτές που παρακολουθούμε τα τελευταία 30 χρόνια.

Forex Trading και Συσχετισμοί Τιμών στις Παγκόσμιες Αγορές (Cross-Asset Correlations)

Ορισμός της Συσχέτισης Τιμών στα Χρηματοοϊκονομικά

Η συσχέτιση δύο αξιών στα χρηματοοϊκονομικά είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει τον βαθμό κατά τον οποίο οι τιμές των δύο αξιών αυτών συσχετίζονται ιστορικά μεταξύ τους. Αυτός ο συσχετισμός τιμών αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και όχι αόριστα.

Οι συσχετίσεις τιμών εκφράζονται σε κλίμακα από -1.0 έως +1.0 ως εξής:

Η Φόρμουλα (v.5) Αξιολόγησης Μεσιτών της Αγοράς Συναλλάγματος

Η Φόρμουλα (v.5) Αξιολόγησης Μεσιτών της Αγοράς Συναλλάγματος (Forex Brokers)

“Ο πιο προηγμένος τύπος βαθμολόγησης μεσιτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex Brokers) που κατασκευάστηκε ποτέ”

Η παρούσα φόρμουλα αξιολόγησης βρίσκεται στην 5η έκδοση της. Η πρωτότυπη παρουσίαση και ανάλυση της φόρμουλας δημοσιεύτηκε στο TradingCenter.org, από τον γράφοντα.

Η παρούσα φόρμουλα αξιολόγησης βρίσκεται στην 5η έκδοση της. Η πρωτότυπη παρουσίαση και ανάλυση της φόρμουλας δημοσιεύτηκε στο TradingCenter.org, από τον γράφοντα.

Αποστολή:

Ίσως κάποια μέρα στο εγγύς μέλλον, οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια φόρμουλα αξιολόγησης ώστε να αναγκάσουν τους μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος να λειτουργούν με τρόπο ευνοϊκό για τους πελάτες τους. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποχρεώνουν τους μεσίτες να ενεργούν προς την κατεύθυνση της προσφοράς σωστών υπηρεσιών αλλά και της ελαχιστοποίησης του συνολικού συστημικού κινδύνου της αγοράς.

Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση τη Θεμελιώδη Ανάλυση

Πρόβλεψη της Μελλοντικής Πορείας των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση την Θεμελιώδη ΑνάλυσηΚεντρικές Τράπεζες και Πρόβλεψη της Μελλοντικής Πορείας των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση τη Θεμελιώδη Ανάλυση

Σε αυτό το άρθρο αναλύεται πώς οι επενδυτές της αγοράς συναλλάγματος μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων βάσει των ισχυρών οικονομικών στοιχείων (Θεμελιώδης Ανάλυση).

Η Θεμελιώδης και η Τεχνική Προσέγγιση της Αγοράς Νομισμάτων (Forex)

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόβλεψη μιας μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η θεμελιώδης προσέγγιση που βασίζεται σε σκληρά οικονομικά δεδομένα, και η τεχνική προσέγγιση που βασίζεται σε τεχνικές αναλύσεις και στατιστικές τιμών. Η θεμελιώδης ανάλυση επικεντρώνεται στην ανάλυση όλων των μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την αγορά. Την ίδια στιγμή που η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στην επίδραση που έχουν οι παράγοντες αυτοί στις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Αγορά Συναλλάγματος και Βέλτιστος Χρονισμός Συναλλαγών

Βέλτιστος Χρονισμός Συναλλαγών στην Αγορά Συναλλάγματος

Ο σωστός χρονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν επενδύουμε στις Διεθνείς Αγοράς, και ειδικά στην αγορά συναλλάγματος (Forex).

Ο σωστός χρονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν επενδύουμε στις Διεθνείς Αγοράς, και ειδικά στην αγορά συναλλάγματος (Forex).

Ας ξεκινήσουμε με τις ώρες λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Η αγορά των ισοτιμιών είναι μια αγορά 24/5, που σημαίνει ότι παραμένει ενεργή 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) λειτουργώντας όλο το 24ωρο. Για να λειτουργεί 24 ώρες συνεχόμενες η αγορά Forex διαιρείται σε τέσσερις συνεδριάσεις.

 

Οι Καλύτερες και οι Χειρότερες Ημέρες της Εβδομάδας για Forex Trading

Σε γενικές γραμμές, ο καλύτερος χρόνος για συναλλαγές βρίσκεται μεταξύ 12:00 και 19:00 ώρα Ελλάδος, κάθε μέρα από Τρίτη έως Πέμπτη.

5 Μοντέλα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Foreign Exchange Models)

Τα παραδοσιακά μοντέλα συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης που στοχεύουν στην ταυτοποίηση μιας ισορροπίας μεταξύ δύο οικονομιών, προκειμένου να υπολογιστεί η εύλογη αξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας τους.Μοντέλα Πρόβλεψης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών -Aπό την Θεωρία στην Πράξη

Τα παραδοσιακά μοντέλα συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης που στοχεύουν στην ταυτοποίηση μιας ισορροπίας μεταξύ δύο οικονομιών, προκειμένου να υπολογιστεί η εύλογη αξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας τους. Μια ισορροπία ή αλλιώς μια ισοδυναμία που μπορεί να βασίζεται στη σχετική αποτίμηση ενός κοινού εμπορεύματος, στο σχετικό πληθωρισμό, στο σχετικό επίπεδο των πραγματικών επιτοκίων, στις τιμές των ομολόγων κ.λπ.

 

Τα Πέντε (5) Μοντέλα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Συνοπτικά

Αυτά είναι τα πέντε (5) βασικά μοντέλα πρόβλεψης συναλλαγματικών ισοτιμιών διεθνώς και η σχετική μέθοδος τιμολόγησης που ακολουθούν: