Επενδυτικό Λεξικό

 

Οικονομικοί όροι Επενδύσεων και Διεθνών Αγορών

Το FxStreet.gr με στόχο να κάνει πιο κατανοητό τον κόσμο των επενδύσεων και των αγορών στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ξεκινά μια προσπάθεια συγκέντρωσης και καταχώρισης των σημαντικότερων επενδυτικών και γενικότερα χρηματoοικονομικών όρων. Στο επενδυτικό λεξικό θα μπορείτε να βρείτε ορισμούς και πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά τις επενδύσεις, και γενικότερα τις διεθνείς αγορές. Επίσης θα βρίσκονται όροι που αφορούν τις τράπεζες, το Ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και πιο σύνθετες αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τι είναι τα Σήματα Forex

Σήματα Συναλλαγών Forex (Trading Signals)

Σήματα Συναλλαγών Forex

Τι είναι ένα Σήμα Forex Trading;

Ένα σήμα συναλλαγών της αγοράς συναλλάγματος αποτελεί μια ειδοποίηση για την αγορά ή την πώληση ενός ζεύγους νομισμάτων. Η ειδοποίηση αυτή (alert) μπορεί να παραδοθεί χειροκίνητα (π.χ. μέσω SMS) αλλά ακόμα και να εκτελεστεί αυτόματα (automated-trading signals). 

■ Οι χειροκίνητες ειδοποιήσεις παραδίδονται μέσω κλασικών ηλεκτρονικών μεθόδων, όπως μέσω ενός SMS ή ενός email ή ενός μηνύματος σε κάποιο social media (π.χ. Facebook ή Twitter).

■ Αντίθετα, οι αυτόματες ειδοποιήσεις παραδίδονται απευθείας σε κάποια πλατφόρμα συναλλαγών. Αυτό συμβαίνει μέσω ενός μικρού λογισμικού που προ-εγκαθίσταται στην πλατφόρμα. Παρόμοια λογισμικά 'τρέχουν' συνήθως σε πλατφόρμες MT4 και MT5.

■ Τέλος, υπάρχουν και τα πλήρως αυτοματοποιημένα σήματα συναλλαγών που εκτελούνται αυτόματα χωρίς να χρειάζονται καν την παρέμβαση του χρήστη. Αυτές οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες λειτουργούν συνήθως σε πλατφόρμες συναλλαγών MT4/MT5 ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα που επιτρέπει το Copy-Trading.

Τι είναι τα Forex Robots ή αλλιώς Expert Advisors

Forex Robots ή αλλιώς Expert Advisors (EAs)

Ένα Forex ρομποτάκι αναφέρεται σε ένα μικρό λογισμικό που συνδέεται σε μια πλατφόρμα συναλλαγών προκειμένου να πραγματοποιήσει αγορές και πωλήσεις συναλλάγματος αυτόματα...

Τι είναι ένα Forex Robot;

Ένα Forex ρομποτάκι αναφέρεται σε ένα μικρό λογισμικό που συνδέεται σε μια πλατφόρμα συναλλαγών προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοματοποιημένες κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος ή και σε κάποια άλλη αγορά. Ένα Forex Robot για να είναι λειτουργικό χρειάζεται μια πλατφόρμα συναλλαγών που να υποστηρίζει τις αυτόματες συναλλαγές (automated-trading). Τα περισσότερα Forex Robots της αγοράς 'τρέχουν' σε πλατφόρμα MetaTrader-4.

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά ενός Forex Robot

■ Απευθύνεται αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές

■ Ανοίγει και κλείνει θέσεις αυτόματα στην αγορά, χωρίς κανένα ανθρώπινο έλεγχο

■ Λειτουργεί ασταμάτητα 24/5 (όσο παραμένει ανοιχτή η αγορά ενδιαφέροντος)

Αριθμητικό και Λογαριθμικό Διάγραμμα Τιμών

Ποιες είναι οι Διαφορές ενός Αριθμητικού και ενός Λογαριθμικού Διαγράμματος

Πέρα από την επιλογή ενός βασικού τύπου γραφήματος, υπάρχει και μια επιπλέον παράμετρος που αλλάζει την παρουσίαση των τιμών σε ένα διάγραμμα. Ένα διάγραμμα μπορεί να παρουσιάζει τις τιμές με τον παραδοσιακό αριθμητικό τρόπο, αλλά και με έναν εναλλακτικό λογαριθμικό τρόπο.

  • Ένα αριθμητικό διάγραμμα εστιάζει στις τιμές ενός περιουσιακού στοιχείου, ενώ ένα λογαριθμικό γράφημα εστιάζει στις αποδόσεις του μέσα στον χρόνο
  • Τα λογαριθμικά γραφήματα είναι ιδανικά για την ανάλυση αγορών που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα, όπως η αγορά των κρυπτονομισμάτων

Ποιες είναι οι Διαφορές ενός Αριθμητικού και ενός Λογαριθμικού Διαγράμματος

Τι είναι το Institutional Stop-Hunting;

Το κυνήγι των εντολών από θεσμικούς (Institutional stop-hunting) και πώς να το αποφύγετε

Το κυνήγι των εντολών αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική σε αγορές όπου παρατηρείται υψηλή μόχλευση του επενδυτικού κεφαλαίου, όπως είναι:

  • Η αγορά συναλλάγματος (ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν dealing-desk)
  • Η αγορά κρυπτονομισμάτων (ανταλλακτήρια που προσφέρουν παράγωγα)

Το κυνήγι των εντολών αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική σε αγορές όπου παρατηρείται υψηλή μόχλευση του επενδυτικού κεφαλαίου..

Τι είναι το Institutional stop-hunting;

Το φαινόμενο ‘Institutional stop-hunting’ αναφέρεται στο κυνήγι των μοχλευμένων θέσεων των μικροεπενδυτών από κάποιους ενδιάμεσους φορείς. Οι ενδιάμεσοι αυτοί αποτελούνται για παράδειγμα από κάποια ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν dealing-desk για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.