Κανόνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνόλου επενδυτικών πολιτικών και κανόνων, με βραχυπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση των απώλειών και μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνόλου επενδυτικών πολιτικών και κανόνων, με βραχυπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση των απώλειών και μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους.

□ Βραχυπρόθεσμα --> ελαχιστοποίηση των απώλειών

□ Μακροπρόθεσμα --> μεγιστοποίηση των κερδών

 

1 Εξισορρόπηση των αποφάσεών μεταξύ ανταμοιβής, χρόνου και κινδύνου

Ανά πάσα στιγμή, η αγορά προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό συνδυασμών κινδύνου/ανταμοιβής (Risk/Reward).

□ Το περιουσιακό στοιχείο Α έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανοδικά στην τιμή X + 5, αλλά και τον κίνδυνο να κινηθεί καθοδικά στην τιμή X-5, σε N ημέρες

□ Το περιουσιακό στοιχείο Β έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανοδικά στην τιμή X + 12, αλλά και τον κίνδυνο να κινηθεί καθοδικά στην τιμή X-10, σε 2Ν ημέρες

□ Το περιουσιακό στοιχείο Γ έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανοδικά στην τιμή X + 32, αλλά και τον κίνδυνο να κινηθεί καθοδικά στην τιμή X-20, σε 4Ν ημέρες

Όταν επιλέγετε μια οποιαδήποτε τοποθέτηση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις τρεις αυτές μεταβλητές:

□ Ανταμοιβή | □ Κίνδυνος | □ Χρόνος

Οι Κανόνες Ανάλυσης της Αγοράς

Η ανάλυση μιας αγοράς αναφέρεται στη διαδικασία μελέτης των θεμελιωδών δεδομένων της αγοράς αυτής και της μέτρησης της δυναμικής της μελλοντικής ζήτησης και προσφοράς,ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑΣ

Η ανάλυση μιας αγοράς αναφέρεται στη διαδικασία μελέτης των θεμελιωδών δεδομένων της αγοράς αυτής και της μέτρησης της δυναμικής της μελλοντικής ζήτησης και προσφοράς, προκειμένου να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι (risks) και να εντοπιστούν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες (opportunities).

 

1 Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα και επενδύστε στο μέλλον, όχι στο παρών

Επικεντρωθείτε στα μεγάλα πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον και αγνοήστε τα μικρά πράγματα που συμβαίνουν στο παρών. Όπως λέει ο Larry Hite ίσως να μην γνωρίζετε τι θα συμβεί αύριο, ωστόσο, μπορείτε να έχετε μια πολύ καλή ιδέα για το τι θα συμβεί μακροπρόθεσμα.

Η λήψη αποφάσεών σας θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο εξάμηνο και όχι σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σήμερα, και που άρα, έχουν ήδη προεξοφληθεί από την αγορά.

 

2 Δημιουργήστε τη μακροοικονομική εικόνα του αύριο

Οι επαγγελματίες επενδυτές δημιουργούν μια εικόνα των μελλοντικών μακροοικονομικών συνθηκών πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Όπως επισημαίνει ο Paul Tudor Jones: «"Αν η επένδυση είναι σαν σκάκι, τότε η μακροοικονομική ανάλυση είναι σαν τρισδιάστατο σκάκι.»

Το Επενδυτικό Κλίμα

Το επενδυτικό κλίμα αναφέρεται στην επικρατούσα αντίληψη μεταξύ των επενδυτών για το που οδεύει η αγορά.ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Το επενδυτικό κλίμα αναφέρεται στην επικρατούσα αντίληψη μεταξύ των επενδυτών για το που οδεύει η αγορά.

 

1 Πάντα να εξετάζετε εάν η ιδέα σας έχει ήδη προεξοφληθεί από την αγορά

Όσο καλή και να είναι μια επενδυτική ιδέα, πρέπει πάντα να εξετάζετε εάν η αγορά την έχει ήδη προεξοφλήσει. Εάν η ιδέα σας βασίζεται σε κάποια πρόσφατη είδηση, λάβετε υπόψη ότι τουλάχιστον το 90% των ειδήσεων έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

Ο Μάικλ Μάρκους λέει ότι πρέπει πάντα να αναρωτιέστε: "Πόσα άτομα μένουν να ενεργήσουν σε αυτήν τη συγκεκριμένη ιδέα;" Όσα λιγότερα άτομα μένουν να ενεργήσουν σε μια συσγκεκριμένη ιδέα τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει η ιδέα αυτή να αποδειχτεί κερδοφόρα.

 

2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πρόκειται να κάνουν λάθος

Όπως έχει αναφερθεί ήδη σε αυτή την ιστοσελίδα, το trading είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όπου η μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτών συνήθως χάνει χρήματα. Επομένως, εάν θέλετε να έχετε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας σε μια επενδυτική τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι που πρόκειται να κάνουν λάθος.

Οι Βασικοί Κανόνες του Trading

ΟΙ 20 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ TRADINGΟΙ 20 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ TRADING

Να είστε πάντα προετοιμασμένοι για το απροσδόκητο, κάθε μέρα να υποθέτετε ότι όλες οι θέσεις σας είναι λάθος, να κινήστε πάντα αντίθετα στο πλήθος, και είναι είστε πάντα έτοιμοι να πάρετε μόνο αυτό που δίνει η αγορά.

 

1 Το επενδυτικό σας στυλ πρέπει να είναι συμβατό με την προσωπικότητά και τον χαρακτήρα σας

Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά ενός επενδυτή διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο φόβος και η απληστία είναι οι χειρότεροι εχθροί, καθώς οδηγούν τους επενδυτές στο να διαθέτουν ‘αδύναμα χέρια’.

Το επενδυτικό σας στυλ να πρέπει να ταιριάζει 100% με την προσωπικότητα σας έτσι ώστε τα χέρια σας να είναι πάντα δυνατά ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς. Η καλύτερη επενδυτική στρατηγική είναι αυτή που επιτρέπει το καθαρό μυαλό και την πλήρη ουδετερότητα των συναισθημάτων σας. Ο συναισθηματισμός είναι ο χειρότερος επενδυτικός σύμβουλος και ποτέ δεν πρέπει να είστε συναισθηματικά συνδεδεμένοι με τις τοποθετήσεις σας. Να δένεστε με τους τους ανθρώπους σας όχι με τις επενδύσεις σας.

□ Εάν είστε άτομο που δεν αρέσκεται στον κίνδυνο, αποφύγετε τις ημερήσιες συναλλαγές (day-trading) και ποτέ μην χρησιμοποιήσετε μόχλευση κεφαλαίου (capital leverage)

□ Εάν είστε αρχάριος, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας έναν δοκιμαστικό λογαριασμό (demo account) για να δοκιμάσετε τις δεξιότητές σας πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές με πραγματικά χρήματα (real account)