Ιστορία και Οικονομική Σημασία των Επιτοκίων

Το βασικό επιτόκιο αποτελεί ένα στοιχείο ικανό να ανεβοκατεβάζει όλες τις αγορές του πλανήτη...H ρύθμιση του επιπέδου των βασικών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. Μειούμενα ωθούν την οικονομία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και αυξανόμενα προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης των τιμών.

Βασικά Σημεία

□ Το βασικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο με το οποίο οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν η μία την άλλη, αλλά και συναλλάσσονται με την κεντρική τράπεζα

□ Το βασικό επιτόκιο, όπως ορίζεται από την εκάστοτε κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ στην ευρωζώνη και επιτροπή FOMC στις ΗΠΑ), αποτελεί ένα στοιχείο ικανό να ανεβοκατεβάζει όλες τις αγορές του πλανήτη. Από την αγορά συναλλάγματος, μέχρι τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές ακινήτων

□ Το βασικό επιτόκιο επηρεάζει κομβικά και τις τιμές των ομολογιών. Τα επιτόκια και οι τιμές των ομολόγων διατηρούν μια αντίρροπη σχέση, καθώς όταν το βασικό επιτόκιο ανεβαίνει οι τιμές όλων των ομολογιών υποχωρούν, και αντίστροφα

Η Έκθεση COT της Αγοράς Παραγώγων

Παρακολουθώντας την εβδομαδιαία έκθεση COT της αγοράς παραγώγων

Ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος για την παρακολούθηση των θέσεων των μεγάλων παικτών στην αγορά προσφέρεται μέσω της έκθεσης COT (Commitments of Traders). Η έκθεση COT είναι μια εβδομαδιαία ανάλυση στην οποία απεικονίζονται οι συνολικές θέσεις διαφορετικών παικτών της αγοράς παραγώγων των ΗΠΑ.

Η έκθεση COT είναι μια εβδομαδιαία ανάλυση στην οποία απεικονίζονται οι συνολικές θέσεις διαφορετικών παικτών της αγοράς παραγώγων των ΗΠΑ...

Η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως εμπορεύματα, συνάλλαγμα, μετοχικούς δείκτες, ακόμα και κρυπτονομίσματα.
Οι κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επενδυτές αφορούν τις μεταβολές των θέσεων κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών παικτών. Ακολουθούν παραδείγματα της ιστορικής ανάλυσης COT σε διαφορετικές αγορές.

Προβλέποντας με Ακρίβεια το Ύψος των Επιτοκίων

Οποιαδήποτε απροσδόκητη μεταβολή του βασικού επιτοκίου μπορεί να αλλάξει την μακροπρόθεσμη τάση οποιασδήποτε αγοράς...Το ύψος του βασικού επιτοκίου σε μια οικονομία είναι ίσως η σημαντικότερη επενδυτική μεταβλητή. Οποιαδήποτε απροσδόκητη μεταβολή του βασικού επιτοκίου μπορεί να αλλάξει την μακροπρόθεσμη τάση οποιασδήποτε αγοράς. Επιπρόσθετα, το ύψος των επιτοκίων επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλους μας, και ειδικά τους καταθέτες και τους δανειζόμενους. Στην παρούσα ανάλυση θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε το ύψος των επιτοκίων στην Αμερική και στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς.

 

Ποια είναι η Κατάσταση Σήμερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας έφεραν σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση τις Δυτικές οικονομίες. Συνεπώς η εκμηδένιση του βασικού επιτοκίου αποτέλεσε μονόδρομο για τις νομισματικές αρχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Όταν ο βασικός εχθρός για τις κεντρικές τράπεζες είναι η ανεργία και η υπανάπτυξη, η παροχή ‘φτηνού’ χρήματος στην αγορά είναι μια πολύ λογική λύση για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Και αυτό ακριβώς έγινε, αφού τα βασικά επιτόκια σε Αμερική και Ευρώπη βρίσκονται σήμερα πλησίον του μηδέν.