Τι είναι ο Επενδυτικός Κίνδυνος και ποιες οι Κατηγορίες του

Επενδυτικός Κίνδυνος (Ρίσκο) και Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου

  • Ορισμός: Τι είναι ο Επενδυτικός Κίνδυνος

Ο επενδυτικός κίνδυνος αφορά τα ρίσκα που αναλαμβάνει ένας επενδυτής καθώς τοποθετεί τα χρηματικά του διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μορφής επενδυτική δραστηριότητα.

Επενδυτικός Κίνδυνος (Ρίσκο) και Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου

Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου

Τι είναι τα ETFs

Exchange Traded Funds (ETFs)

Το ETF είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που μοιάζει με ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αλλά διαπραγματεύεται τόσο εύκολα όσο μία μετοχή του χρηματιστηρίου, σε πραγματικό χρόνο.

 Τα ETFs εμφανίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, και από τότε έως και σήμερα γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία.

 

Εισαγωγή στα ETFs

Τα ETFs εμφανίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, και από τότε έως και σήμερα γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Η αποδοχή τους οφείλετε στην ευελιξία τους, στη διαχειριστική τους διαφάνεια, αλλά και τη δυνατότητα που προσφέρουν στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου γίνεται εφικτή μέσω της τοποθέτησης σε εναλλακτικά καλάθια επενδύσεων αλλά και σε αγορές που οι περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν καν πρόσβαση.

Χρηματαγορά και Κεφαλαιαγορά

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η διάκριση αυτή αφορά κυρίως τον πιστωτικό κίνδυνο, την απόδοση αλλά και τον χρόνο λήξης των προϊόντων που διαπραγματεύονται.

  • Χρηματαγορά (Money Market)
  • Κεφαλαιαγορά (Capital market)

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Μπορεί να αποτελούν διαφορετικές κατηγορίες, αλλά η αγορά χρήματος και η κεφαλαιαγορά αποτελούν δύο ευρείες συνιστώσες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος που λειτουργούν συχνά και ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Τι είναι η Κεφαλαιοποίηση και το Free Float

Χρηματιστηριακή Αξία ή Κεφαλαιοποίηση

  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Market Capitalization ή Market Cap ή Market Value 

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλαιοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή. Αντιπροσωπεύει δηλαδή το συνολικό τίμημα που θα πλήρωνε κάποιος αν αγόραζε το σύνολο των μετοχών μιας εταιρείας στην τρέχουσα τιμή.

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής της τιμής...

Free Float ή αλλιώς Ελεύθερη Διασπορά

Το Free Float ή αλλιώς ελεύθερη διασπορά αντιπροσωπεύει το τμήμα των μετοχών μιας εταιρείας που βρίσκονται στα χέρια των μικροεπενδυτών. Οι μετοχές σε ελεύθερη διασπορά βρίσκονται σε αντίθεση με τις μετοχές που κατέχονται από τους μεγαλομετόχους.

  • Σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη το υψηλό Free Float είναι μέσα στις προϋποθέσεις εισαγωγής νέων εταιριών