Η Διαγραμματική Ανάλυση των Κυματισμών του Elliott

Οι Κυματισμοί του Elliott (Elliott Waves)

Κατά τη δεκαετία του 1930, ένας Αμερικανός λογιστής, ο Ralph Nelson Elliott, μελέτησε τις διακυμάνσεις των τιμών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και πρότεινε ότι ορισμένες κινήσεις των τιμών έχουν την τάση να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων. Οι κυματισμοί του Elliott θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από πολλούς τεχνικούς αναλυτές, καθώς εμφανίζονται σε όλες τις αγορές. Περιστασιακά, εμφανίζονται και εκτός αγορών, όπως για παράδειγμα σε γραφήματα καταγραφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς (consumer behavior).

Οι κυματισμοί του Elliott θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από πολλούς τεχνικούς αναλυτές, καθώς εμφανίζονται σε όλες τις αγορές

Οι δύο φάσεις της αγοράς

Σύμφωνα με τον Elliott, μια πλήρης κίνηση της αγοράς περιλαμβάνει δύο φάσεις:

• την παρορμητική ανοδική φάση (αντιστοιχεί σε νούμερα)

• τη διορθωτική καθοδική φάση (αντιστοιχεί σε γράμματα)

Το παρακάτω γράφημα περιλαμβάνει τη βασική ακολουθία των κυματισμών του Elliott (πάνω μέρος), αλλά και την αναλυτική ακολουθία με τα υποκύματα (κάτω μέρος). Τα ανοδικά κύματα είναι της μορφής 1,2,3,4,5, ενώ τα καθοδικά είναι της μορφής A,B,C.

Γράφημα: Οι βασικοί κυματισμοί του Elliott και τα υποκύματα τους (τα υποκύματα ακολουθούν και αυτά την ίδια μορφή 1-5 και ABC)

Οι βασικοί κυματισμοί του Elliott και τα υποκύματα τους (τα υποκύματα ακολουθούν και αυτά την ίδια μορφή 1-5 και ABC)

 
Σημαντική παρατήρηση για τη διορθωτική φάση ABC (ακύρωση)

Τα μοτίβα ανόδου (1-5) και καθόδου (ABC) αναφέρονται στην περίπτωση συνέχισης της μακροπρόθεσμης τάσης μιας αγοράς. Δηλαδή αφού ολοκληρωθεί η άνοδος της μορφής 1-5, και μετά η διόρθωση της μορφής ABC, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά ακολουθώντας μια νέα κυματική μορφή (1-5). 

Εάν όμως υπάρξει ένα επιπλέον καθοδικό κύμα μετά το ABC, τότε η αρχική ανοδική τάση θεωρείται λήξασα. Ακολουθεί ένα σχετικό παράδειγμα. Οι ονομασίες των φάσεων κάθε κύματος δεν είναι τυχαίες, και αντιστοιχούν στις φάσεις της θεωρίας του  Dow (Dow Theory).

Γράφημα: Παράδειγμα τάσης που θεωρείται λήξασα (υπάρχει ένα επιπλέον καθοδικό κύμα μετά το C)

Παράδειγμα τάσης που θεωρείται λήξασα (υπάρχει ένα επιπλέον καθοδικό κύμα μετά το C) 

 

Παρατηρήσεις

Όπως παρατηρείται στο γράφημα, η αγορά πραγματοποιεί μια ανοδική κίνηση της μορφής (1-5), και μετά διορθώνει με μια κίνηση της μορφής (ABC), αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον καθοδικό κύμα μετά το C. Όταν υπάρχει ένα επιπλέον καθοδικό κύμα μετά το C, τότε o ανοδικός σχηματισμός ακυρώνεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ανοδική τάση έχει λήξει, και όλη η κίνηση έχει ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, το κύμα E αναμένεται να κινηθεί έντονα καθοδικά, και να προσεγγίσει ίσως το σημείο που ξεκίνησε το κύμα-2, ή ακόμα και το σημείο που ξεκίνησε το κύμα-1.

  • Επισημαίνεται ότι το εν λόγω μοτίβο εμφανίζεται αρκετά συχνά στις χρηματιστηριακές αγορές.
  • Επίσης, στο γράφημα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του όγκου συναλλαγών στο τέλος του κύματος 5. Η κορύφωση του όγκου συναλλαγών κοντά στο τέλος της ανοδικής κίνησης (κύμα 5), είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στις χρηματιστηριακές αγορές.

 

 

Εφαρμογή των κυματισμών του Elliott στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (ΧΑΑ)

Οι κυματισμοί του Elliott βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στις χρηματιστηριακές αγορές. Ακολουθεί το εβδομαδιαίο γράφημα του ΧΑΑ, περιλαμβάνοντας την περίοδο 1997-1999, όταν και πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες ανοδικές κίνησης στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή του ΧΑΑ ήταν παραβολικής μορφής, θυμίζοντας έντονα την παραβολική αγορά του Bitcoin κατά την περίοδο 2016-2017.

Γράφημα: Οι κυματισμοί του Elliott στο ΧΑΑ (1985-2012)

Οι κυματισμοί του Elliott στο ΧΑΑ (1985-2012) 

Στο παραπάνω διάγραμμα του ΧΑΑ, τα ανοδικά κύματα (1-5) του Elliott κατά την περίοδο 1997-1999 είναι ξεκάθαρα, από την άλλη, τα διορθωτικά κύματα (ABC) δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, και θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και διαφορετικά. 

  • Σε κάθε περίπτωση, η διορθωτική δομή ABC δεν τηρήθηκε, και ολοκληρώθηκε η ανοδική αγορά που είχε ξεκινήσει από το 1997. Υπήρξε δηλαδή ένα επιπλέον καθοδικό κύμα μετά τη διορθωτική φάση ABC.
  • Ακολούθησε μία ακόμα ανοδική κίνηση της αγοράς υπό τη μορφή κυματισμών του Elliott (1-5) κατά την περίοδο 2003-2007

 

 

Οι Κυματισμοί του Elliott

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Αναλυτής Διεθνών Αγορών,

για το FxStreet.gr (c)