Βιβλίο «Μια Παρτίδα Σκάκι στις Διεθνείς Αγορές» από τον Γιώργο Πρωτονοτάριο

 • Tίτλος: «Μια Παρτίδα Σκάκι στις Διεθνείς Αγορές»
 • Υπότιτλος: «Η Επένδυση σε Μετοχές, Συνάλλαγμα και Κρυπτονομίσματα μέσω της Χρήσης Τεχνικής και Θεμελιώδους Ανάλυσης»
 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Συγγραφέας: Γιώργος Πρωτονοτάριος
 • Αριθμός Σελίδων: 250

Το Βιβλίο «Μια Παρτίδα Σκάκι στις Διεθνείς Αγορές»

Το βιβλίο «Μια Παρτίδα Σκάκι στις Διεθνείς Αγορές» περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά θεμάτων για την επένδυση στις διεθνείς αγορές (Τεχνική Ανάλυση, Θεμελιώδης Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου).

 • PDF -Μπορείτε να το προμηθευτείτε σε ηλεκτρονική μορφή (.PDF 250-Pages) στο ηλεκτρονικό κατάστημα PayHip εδώ: » https://payhip.com/b/xsI2n
 • EPUB -Για όσους διαθέτουν iPad ή άλλη συσκευή που υποστηρίζει  ePUB μπορούν να το προμηθευτούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Kobo εδώ: » https://www.kobo.com/gr/en/ebook/greek-4

Βιβλίο «Think Like a Whale Trade as a Shark»

 • Tίτλος: «Think Like a Whale Trade as a Shark»
 • Υπότιτλος: «Combining Fundamentals, Technical Analysis, and Market Sentiment to Trade Forex, Equities, and Cryptocurrencies»
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Συγγραφέας: Γιώργος Πρωτονοτάριος
 • Αριθμός Σελίδων: 146

Το βιβλίο περιέχει πληροφορίες για την επένδυση σε μετοχές, συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα...

Περιγραφή

Όλες οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο που ξεκινά με τον φόβο των μικροεπενδυτών, κοντά στον πυθμένα και τελειώνει με την απληστία τους κοντά στην κορυφή.

Βιβλίο «Phi and the Fibonacci Numbers»

 • Tίτλος: «Trading World Markets Using Phi and the Fibonacci Numbers»
 • Υπότιτλος: «Complete Guide to Fibonacci Trading With Reference to Elliott Waves, Gann Numbers, and Harmonic Patterns»
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Συγγραφέας: Γιώργος Πρωτονοτάριος
 • Αριθμός Σελίδων: 70

Το βιβλίο αποτελέι έναν οδηγό για την επένδυση βάσει των αριθμών Fibonacci και το Phi, με αναφορά στα Elliott Waves, στην Dow Theory, στους αριθμούς Gann και τα Αρμονικά Μοτίβα τιμών...

Οι αριθμοί Fibonacci και το Phi δεν αποτελούν απλώς κάποια εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, οι αναλογίες του Phi είναι παντού στη ζωή μας: στις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη σπείρα της έλικας του DNA μας, ακόμη και στους σχηματισμούς διαφόρων φυτών.

Αγορά Βιβλίου στο Amazon (ePub) | ► Αγορά Βιβλίου στο Payhip (PDF)

Βιβλίο «The Hidden Patterns Behind 15 Forex Pairs»

 • Tίτλος: «The Hidden Patterns Behind 15 Forex Pairs»
 • Υπότιτλος: «Revealing Momentum and Seasonal Patterns Based on 18.5 Years of Daily Exchange Rates»
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Συγγραφέας: Γιώργος Πρωτονοτάριος
 • Αριθμός Σελίδων: 150

The Hidden Patterns Behind 15 Forex Pairs

 

Περιγραφή

Η θεμελιώδης ανάλυση, η στατιστική και η τεχνική ανάλυση δημιουργούν όλες μαζί έναν ενιαίο χώρο έρευνας και ανάλυσης της συμπεριφοράς των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών. Η θεμελιώδης ανάλυση διερευνά την «Αιτία» των μακροοικονομικών γεγονότων, ενώ η στατιστική και η τεχνική ανάλυση εξετάζουν την «Επίδρασή» τους στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αγορά Βιβλίου στο Amazon (ePub) | ► Αγορά Βιβλίου στο Payhip (PDF)

Βιβλίο «Bitcoin and Ethereum Trader»

 • Tίτλος: «Bitcoin & Ethereum Trader»
 • Υπότιτλος: «Trading Bitcoin and Ethereum Based on Technical Analysis, Market Sentiment, and On-Chain Data»
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Συγγραφέας: Γιώργος Πρωτονοτάριος
 • Αριθμός Σελίδων: 132

Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, η τεχνολογική καινοτομία δημιουργούσε συνεχώς επενδυτικές ευκαιρίες...

Περιγραφή

Συναλλαγές σε Bitcoin και Ethereum με βάση την τεχνική ανάλυση, την ψυχολογία της αγοράς και τα δεδομένα (on-chain)

Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, η τεχνολογική καινοτομία δημιουργούσε συνεχώς επενδυτικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποκέντρωση του χρηματοπιστωτικού κλάδου μέσα από την αλυσίδα Blockchain αποτελεί μια ακόμα μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.

Βιβλίο «Cryptocurrency Trading Guide»

 • Tίτλος: «Cryptocurrency Trading Guide»
 • Υπότιτλος: «Fundamental & Technical Analysis for Cryptocurrency Thinkers»
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Συγγραφέας: Γιώργος Πρωτονοτάριος
 • Αριθμός Σελίδων: 115

Περιγραφή

Πριν από μια δεκαετία, η έκδοση και η χρήση ψηφιακού χρήματος χωρίς την παρέμβαση μιας κεντρικής τράπεζας ήταν ένα όνειρο για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει κανείς. Η παγκόσμια διείσδυση του Διαδικτύου λειτουργεί ως ένας καταλύτης στην αποδοχή κάθε νέας τεχνολογίας που στοχεύει να εξυπηρετήσει τις αναδυόμενες ανάγκες των ανθρώπων. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος κάθε τεχνολογίας, η καλύτερη κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας, και τίποτα άλλο. Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτήν την αποστολή παρέχοντας γρήγορες και χαμηλού-κόστους πληρωμές σε όλο τον κόσμο προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια μέσω της χρήσης της τεχνολογίας Blockchain. 

Το Βιβλίο στο Payhip (PDF)