Πορεία της Οικονομίας, Χρηματιστήριο και Μερίσματα 2024

Το ελληνικό χρηματιστήριο διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων 15 ετών. Η μακροοικονομική εικόνα της χώρας δείχνει σημάδια βελτίωσης ενώ παράλληλα ενισχύεται η κερδοφορία και τα προς διανομή μερίσματα των εισηγμένων. Αρχικά επιχειρείται μία βασική απεικόνιση της μακροοικονομικής κατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας, προχωρώντας στη συνέχεια με το ελληνικό χρηματιστήριο και τα μερίσματα του 2024.

Αρχικά επιχειρείται μία βασική απεικόνιση της μακροοικονομικής κατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας, προχωρώντας στη συνέχεια με το ελληνικό χρηματιστήριο και τα μερίσματα του 2024.

Η Μακροοικονομική Πορεία της Ελληνικής Οικονομίας

Η Ελληνική Οικονομία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ανοδική τροχιά παρουσιάζοντας σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πρωτογενή πλεονάσματα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης (Moody's, S&P, και Fitch) έχουν προβεί τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά αναβαθμίσεων της Ελληνικής Οικονομίας. Σημειώνεται ότι έως σήμερα μόνο η Moody’s δεν έχει δώσει ακόμα το βαθμό της επενδυτικής βαθμίδας.