Η Προστασία των Επενδυτικών Κεφαλαίων στο Διαδίκτυο

Εποπτικές Αρχές και Προστασία Επενδυτικών Κεφαλαίων

Εποπτικές Αρχές και Προστασία Επενδυτικών Κεφαλαίων

Πριν από το άνοιγμα ενός επενδυτικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε εταιρία του διαδικτύου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξακριβώνεται είναι η μελλοντική ασφάλεια των χρημάτων μας εκεί. Ο παρόν οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες και συμβουλές για το πώς διασφαλίζεται σε έναν μεγάλο βαθμό η προστασία των κεφαλαίων μας σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, αλλά ακόμα και χρεωκοπίας, της εταιρίας στην οποία διατηρούμε τα κεφάλαια μας.

Παράγοντες Διασφάλισης των Επενδυτικών Κεφαλαίων

Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες που διασφαλίζουν σε έναν μεγάλο βαθμό την ακεραιότητα των κεφαλαίων μας όταν επιλέγουμε κάποια χρηματιστηριακή εταιρία, ας δούμε τους σημαντικότερους από αυτούς:

(α) Χώρα που εδρεύει η εταιρία που θα εμπιστευτούμε τα χρήματα μας

Μία έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις ΗΠΑ παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από μία έδρα σε κάποια παράκτια χώρα.

(β) Εποπτική αρχή που ελέγχει την εταιρία

Οι εποπτικές αρχές των χωρών της ΕΕ αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούνται αρκετά αξιόπιστες καθώς διαθέτουν τους απαραίτητους μηχανισμούς συμμόρφωσης των εταιριών που ελέγχουν και που κατά περίπτωση μπορεί κινούνται ενάντια στα συμφέροντα των πελατών τους.

(γ) Διαχωρισμός κεφαλαίων πελατών (Segregated Client Bank Account)

Οι ρυθμιστικές αρχές αναγκάζουν τις εταιρίες που εποπτεύουν να διατηρούν τα κεφάλαια των πελατών τους χωριστά από τα εταιρικά τους κεφάλαια. Σε καμία περίπτωση μην εμπιστευτείτε ποτέ καμία χρηματιστηριακή εταιρία που δεν εφαρμόζει τον διαχωρισμό των κεφαλαίων, καθώς αυτός πρέπει να θεωρείται δεδομένος.

(δ) Έτη λειτουργίας στην αγορά

Είναι θετικό μια χρηματιστηριακή εταιρία να έχει ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη στην αγορά που δραστηριοποιείται.

(ε) Καθεστώς αποζημίωσης ενός επενδυτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας

Το καθεστώς αποζημίωσης ενός επενδυτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας χρηματιστηριακής εταιρίας είναι κομβικής σημασίας και αναλύεται διεξοδικά παρακάτω.

(στ) Προστασία του λογαριασμού έναντι μιας πιθανής ακραίας αστάθειας της αγοράς

Μια ακραία αστάθεια της αγοράς μπορεί να προκαλέσει για παράδειγμα τη δημιουργία αρνητικού υπολοίπου, μιας περίπτωσης που εξηγείται παρακάτω.

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ανεξάρτητα από το επενδυτικό στυλ και το προφίλ κινδύνου που το συνοδεύει, όλοι οι επενδυτές χρειάζονται ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες όταν ανοίγουν έναν λογαριασμό στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η αδειοδότηση και εποπτεία μιας εταιρίας από κάποια σοβαρή εποπτική αρχή θεωρείται ένα πολύ σημαντικό στοιχεία ασφάλειας των χρημάτων των επενδυτών. Ας εξετάσουμε λοιπόν γιατί είναι σημαντική η αδειοδότηση/εποπτεία:

 • Οι ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες που πρέπει ακολουθούν όλα τα μέλη τους.
 • Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν σέβεται τους κανονισμούς, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να παρέμβουν και να επιβάλουν χρηματικά πρόστιμα ή ακόμα και να πάρουν πίσω την άδεια μιας χρηματιστηριακής εταιρίας.
 • Οι ρυθμιστικές αρχές λειτουργούν υπηρεσίες υποβολής παραπόνων από πελάτες που ισχυρίζονται ότι έχουν εξαπατηθεί. Αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί περί εξαπάτησης τότε οι εποπτικές αρχές θα επέμβουν και θα υποχρεώσουν την εμπλεκόμενη χρηματιστηριακή εταιρία να λύσει άμεσα το ζήτημα.
 • Οι ρυθμιστικές αρχές αναγκάζουν τις χρηματιστηριακές εταιρίες να διατηρούν τα κεφάλαια των πελατών τους χωριστά από τα εταιρικά τους κεφάλαια.
 • Όλοι οι αδειοδοτημένες εταιρίες από κάποια εποπτική αρχή υποχρεούνται να εμφανίζουν τα στοιχεία της άδεια τους στην αρχική σελίδα του ιστότοπου τους, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια υπέρ των επενδυτών.
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αδειοδότηση από μια εποπτική αρχή συνοδεύεται και με ένα ειδικό καθεστώς λήψης αποζημίωσης σε περίπτωση πτώχευσης μιας χρηματιστηριακής εταιρίας (αναλύεται παρακάτω).

 

Αποζημίωση πελάτη σε περίπτωση αφερεγγυότηταςΑποζημίωση πελάτη σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας χρηματιστηριακής εταιρίας ή ενός μεσίτη της Αγοράς Συναλλάγματος

Η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης σε περίπτωση πτώχευσης μιας μεσιτείας είναι πολύ σημαντική. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σύστημα αποζημίωσης πίσω από κάθε άδεια:

HCMC (Ελλάδα) » Σύνδεση

Με έτος ίδρυσης το 1991, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας (HCMC) έχει σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Η μέγιστη αποζημίωση ανά επενδυτή από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο είναι τα 30.000 ευρώ.

CYSEC (Κύπρος) » Σύνδεση

Μια άδεια με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (CYSEC) συνεπάγεται με συμμετοχή στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών που ονομάζεται ICF και καλύπτει έως και 20.000 ευρώ.

FCA UK (Ηνωμένο Βασίλειο) » Σύνδεση

Η βρετανική FCA UK ιδρύθηκε το έτος 2000 και είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου και για περισσότερες από 58.000 εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μία άδεια με τη Βρετανική FCA συνοδεύεται από τη συμμετοχή ενός μεσίτη στο σύστημα αποζημίωσης (FSCS). Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός μεσίτη καλύπτονται έως και 50.000 λίρες Αγγλίας.

FINMA (Ελβετία) » Σύνδεση

Η εποπτική αρχή FINMA αναφέρεται στη «Swiss Financial Market Supervisory Authority». Όλοι οι μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος που εδρεύουν στην Ελβετία είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τραπεζική άδεια κάτι που σημαίνει ότι εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελβετίας. 

 • Καλύπτονται πλήρως έως και 100.000 Ελβετικά Φράγκα ανά λογαριασμό πελάτη

BaFIN (Γερμανία) » Σύνδεση

Η εποπτική αρχή BaFin αναφέρεται στον γερμανικό ρυθμιστικό φορέα των αγορών με έτος ίδρυσης το 2002.

 • Το σύστημα αποζημίωσης καλύπτει έως και 20.000 ευρώ για επενδύσεις

MFSA (Μάλτα)

 • Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών καλύπτει έως και 20.000 ευρώ

CBI (Ιρλανδία)

 • Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών καλύπτει έως και 20.000 ευρώ

ASIC (Αυστραλία) » Σύνδεση

Η εποπτική αρχή ASIC αναφέρεται στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων. Η ASIC είναι μια ανεξάρτητη εποπτική με έτος ίδρυσης το 1991. Μια άδεια υπό την εποπτική αρχή της Αυστραλίας δεν παρέχει αποζημίωση σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός μεσίτη.

 • Προσοχή, δεν υπάρχει κάλυψη σε περίπτωση χρεοκοπίας

FSC (British Virgina Islands)

Η εποπτική αρχή BVI αναφέρεται στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.

 • Προσοχή, δεν υπάρχει κάλυψη σε περίπτωση χρεοκοπίας

 

 

Κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)Κανονισμός της Αγοράς Συναλλάγματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Από το 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο κανόνων σχετικά με τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος αλλά και τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών προϊόντων τύπου CFD. Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο:

• 30:1 είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση κεφαλαίου στα κύρια ζεύγη της αγοράς συναλλάγματος
• 20:1 είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κεφαλαιακή μόχλευση σε δευτερεύοντα ζεύγη της αγοράς συναλλάγματος αλλά και σε δείκτες και σε χρυσό
• 10:1 είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση κεφαλαίου σε λιγότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία
• 5:1 είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση κεφαλαίου σε μεμονωμένες μετοχές
• 2:1 είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση κεφαλαίου σε κρυπτονομίσματα
• Σχεδόν όλα τα είδη μπόνους και οι εκπτώσεις (trading rebates) απαγορεύονται
• Τα αρνητικά υπόλοιπα λογαριασμών απαγορεύονται

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου (Negative balance protection)

Η προστασία αρνητικού υπολοίπου διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα χρήματα από όσα έχουν καταθέσει στους λογαριασμούς τους. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η δημιουργία χρέους προς κάποιο ανταλλακτήριο μετά από κάποιες πιθανές ζημίες συναλλαγών. Αν σας κάνει εντύπωση πώς μπορεί κάποιος να έχει αρνητικό υπόλοιπο η εξήγηση βρίσκεται συνήθως στην παύση του Σαββατοκύριακου.

 • Αν κάποιος επενδυτής κρατήσει ανοιχτή μια μοχλευμένη θέση το Σαββατοκύριακο που είναι κλειστή η αγορά, είναι εκτεθειμένος στην πιθανότητα μιας μεγάλης ζημιάς, εάν η αγορά ανοίξει τη Δευτέρα με μια μεγάλη απόκλιση εναντίων των θέσεων του.

 

Κανονισμός στις ΗΠΑΡυθμιστικές Αρχές και Κανονισμοί στις ΗΠΑ

Ακολουθούν οι σημαντικότερες ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες:

SEC -US Securities and Exchange Commission

Με έτος ίδρυσης το 1934, η SEC αναφέρεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και αποτελεί μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία υπεύθυνη για την προστασία των επενδυτών αλλά και τη διατήρηση της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών κινητών αξιών.

» Επισκεφθείτε την SEC

NFA -National Futures Association

Η NFA είναι ένας ανεξάρτητος ρυθμιστικός οργανισμός που στοχεύει στη διατήρηση της ακεραιότητας των αγορών παραγώγων. Οι εταιρείες και τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο των παραγώγων στις ΗΠΑ υποχρεούνται να είναι μέλη και να τηρούν τους κανόνες που επιβάλλονται από την NFA.

» Επισκεφθείτε την NFA

CFTC - Commodity Futures Trading Commission

Με έτος ίδρυσης το 1975, η CFTC είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης των ΗΠΑ περιλαμβάνοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως Futures, Swaps, και κάποια ήδη Options. 

» Επισκεφθείτε την CFTC

Από το 2010, η CFTC εξέδωσε νέους κανονισμούς σχετικά με την αγορά συναλλάγματος:

 • Μέγιστη μόχλευση κεφαλαίου 50:1 για τα κύρια ζεύγη της αγοράς συναλλάγματος
 • Μέγιστη μόχλευση κεφαλαίου 20:1 για όλα τα υπόλοιπα ζεύγη της αγοράς συναλλάγματος
   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το άνοιγμα ενός επενδυτικού λογαριασμού σε μια εταιρία που είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται επαρκώς από κάποια σοβαρή εποπτική αρχή είναι ένα σημαντικό στοιχείο ασφάλειας των επενδυτικών κεφαλαίων. Οι επενδυτές πρέπει πάντα να ελέγχουν την κατάσταση αδειοδότησης μιας χρηματιστηριακής εταιρίας πριν την εμπιστευτούν. Ορισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες έχουν άδεια σε περισσότερες από μία χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι από πίσω βρίσκεται ένας όμιλος με πάνω από μία εταιρίες συναλλαγών. Το γεγονός αυτό είναι γενικά θετικό, πάντως σε κάθε περίπτωση δώστε βάση στην εταιρία που θα καταθέσετε τα χρήματα σας, αυτή είναι η εταιρία που σας ενδιαφέρει.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές.

Τι είναι σημαντικό για την ασφάλεια των κεφαλαίων σας:

(1) Επιλέξτε μόνο αδειοδοτημένες χρηματιστηριακές εταιρίας και μάλιστα εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες που εφαρμόζονται αυστηροί κανονισμοί λειτουργίας. Για παράδειγμα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(2) Επιλέξτε εταιρίες με παρουσία τουλάχιστον 3-4 χρόνια στην αγορά. Να αποφεύγετε εταιρίες που δεν έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

(3) Επιλέξτε εταιρίες που προσφέρουν τον πλήρη διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών τους από τα εταιρικά κεφάλαια. Όλες οι σοβαρές εταιρίες παγκοσμίως θα σας το προσφέρουν αυτό.

(4) Ελέγξτε το σύστημα αποζημίωσης πίσω από κάθε χρηματιστηριακή εταιρία όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Συνάμα, προσαρμόστε τα υπόλοιπα κάθε λογαριασμού σας ώστε να επωφεληθείτε από το εκάστοτε σύστημα αποζημίωσης.

(5) Εάν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στην αγορά συναλλάγματος, αποφύγετε τις εταιρίες τύπου CFD/Market Makers και προτιμήστε εταιρίες τύπου ECN/STP. Οι εταιρίες ECN/STP γενικά θεωρούνται πιο αξιόπιστες εταιρείες.

(6) Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα κάθε χρηματιστηριακής εταιρίας. Και κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Αναγράφεται στο τέλος της αρχικής σελίδας η Ρυθμιστική Αρχή και ο Αριθμός Αδείας της εταιρίας;
 • Υπάρχει σελίδα ‘About us’ που να περιγράφεται ποια νομική μορφή διαχειρίζεται την εταιρία και που έχει έδρα;
 • Υπάρχει σελίδα ‘Contact us’ που να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η διεύθυνση της εταιρίας αλλά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της;
 • Υπάρχει υπηρεσία ‘Live Chat’ που να λειτουργεί και να μπορεί να λύνει άμεσα τις απορίες σας;
 • Όταν φτάσετε στο σημείο να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας, επιβεβαιώστε ότι στέλνετε τα χρήματα σας στην εταιρία που έχει τη σχετική άδεια και εποπτεύεται, και όχι σε κάποια άλλη συνεργαζόμενη εταιρία.

 


Κανονισμοί και Προστασία Επενδυτικών Λογαριασμών στο Διαδίκτυο

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Οικονομικός Αναλυτής

FxStreet.gr (c) -11η Απριλίου 2024