Τεχνικός Δείκτης RSI PRECISION 3 (Δωρεάν στο TradingView)

Ο RSI PRECISION είναι ένας καλύτερος RSI που επιπλέον λειτουργεί ως μία προηγμένη μηχανή σηματοδότησης (signaling machine)...Εισαγωγή στη Χρήση του Δείκτη RSI PRECISION

Ο RSI PRECISION είναι ένας βελτιωμένος RSI που παράλληλα λειτουργεί και ως μία προηγμένη μηχανή σηματοδότησης (signaling machine). Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται πέντε (5) διαφορετικές κατηγορίες κορυφαίων σημάτων συναλλαγών. Ο RSI PRECISION είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την ανάλυση αγορών με υψηλή μεταβλητότητα, όπως είναι η αγορά των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και των κρυπτονομισμάτων και διατίθεται δωρεάν.

  • Δείκτης: RSI PRECISION v.3
  • Είδος: All-in-one RSI με πέντε (5) κορυφαία σήματα συναλλαγών
  • Δημιουργία: Γιώργος Πρωτονοτάριος (2021-2023)
  • Προσθέστε τον Δωρεάν: https://www.tradingview.com/script/cTEWnHdU-RSI-PRECISION-v-3

 

Νέα Χαρακτηριστικά

Σε αυτήν τη 3η έκδοση, ο μαθηματικός τύπος της γραμμής του RSI PRECISION παραμένει ο ίδιος, ωστόσο, υπάρχουν κάποια νέα σήματα συναλλαγών, και ένας μεγάλος αριθμός νέων παραμέτρων. Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν πλήρως τον δείκτη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ακολουθούν τα νέα χαρακτηριστικά:

□ Επιλεγμένα σήματα StochRSI

□ Σήματα διασταύρωσης της τιμής με έναν προεπιλεγμένο SMA (<60 λεπτά αλλά και >60 λεπτά)

□ Εμφάνιση μίας SMA γραμμής μέσα στο γράφημα του RSI PRECISION

□ Δυνατότητα προσαρμογής όλων των μεταβλητών, ακόμα και της ίδιας της μαθηματικής φόρμουλας του δείκτη (προστέθηκαν και συμβουλές)

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε σήμα συναλλαγών αποεπιλέγοντάς το μέσα από τις ρυθμίσεις (Settings>Style).

 

Γράφημα: O δείκτης RSI PRECISION στην πλατφόρμα TradingView

RSI PRECISION στην πλατφόρμα TradingView..

 

Νέα Σήματα Συναλλαγών (v.3)

 

(1) Επιλεγμένα Σήματα StochRSI

O StochasticRSI ή αλλιώς StochRSI είναι ένας δημοφιλής δείκτης που μετρά την ορμής της τάσης της αγοράς. Παράλληλα, ο δείκτης δημιουργεί σήματα αγοράς/πώλησης. Στον δείκτη RSI PRECISION περιλαμβάνονται τα πιο σημαντικά από τα σήματα αυτά.

Τα επιλεγμένα σήματα StochRSI απεικονίζονται με ένα σταυρό (+) στο επάνω και στο κάτω μέρος του δείκτη. Οι ρυθμίσεις για τον StochRSI είναι το κλασικό 8.5.3 (προσαρμόσιμο). Από προεπιλογή, το σήμα αγοράς δημιουργείται όταν το StochRSI διασχίζει το 25, και το σήμα πώλησης όταν το StochRSI περνά κάτω από το επίπεδο 75.

(i) Ανοδικός σταυρός StochRSI

□ Σύμβολο: Σταυρός (+) στην κορυφή

□ Συμβάν: Ο StochRSI υποχωρεί κάτω από το επίπεδο 25

(ii) Πτωτικός σταυρός StochRSI

□ Σύμβολο: Σταυρός (+) στο κάτω μέρος

□ Συμβάν: Ο StochRSI ξεπερνά το επίπεδο 75

 

(2) Σήματα Διασταυρώσεων SMA (Χαμηλό/Υψηλό Χρονικό Πλαίσιο)

Αυτά τα σήματα συναλλαγών εμφανίζονται όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου διασταυρώνεται με έναν προκαθορισμένο SMA. Για παράδειγμα, εάν η τιμή μίας μετοχής ξεπεράσει το 1 ευρώ, και ο SMA(200) της μετοχής βρίσκεται στα 1 ευρώ, τότε θα λάβετε ένα σήμα αγοράς. Αργότερα, εάν η τιμή της μετοχής υποχωρήσει ξανά κάτω από το 1 ευρώ, που βρίσκεται ο SMA(200), θα λάβετε ένα σήμα πώλησης.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά σήματα SMA, ένα που εμφανίζεται σε χαμηλά χρονικά πλαίσια, και ένα σε υψηλά χρονικά πλαίσια. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις περιόδους και για τα δύο, προεπιλογή αποτελούν οι 200 περίοδοι.

(i) Χαμηλό χρονικό πλαίσιο SMA Cross (<60 λεπτά)

□ Σύμβολο: Ανοδική (↥) στο επάνω μέρος του δείκτη και πτωτική (↧) στο κάτω μέρος

□ Συμβάν: Η τιμή διασταυρώνεται με έναν επιλεγμένο SMA (σε όλα τα γραφήματα κάτω της 1 ώρας)

(ii) Υψηλό χρονικό πλαίσιο SMA Cross (>60 λεπτά)

□ Σύμβολο: Ανοδική (↥) στο επάνω μέρος του δείκτη και πτωτική (↧) στο κάτω μέρος

□ Συμβάν: Η τιμή διασταυρώνεται με έναν επιλεγμένο SMA (σε όλα τα γραφήματα πάνω της 1 ώρας)

 

Παλαιότερα Σήματα Συναλλαγών

Η 3η έκδοση του RSI PRECISION περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα σήματα.

 

(3) Σήματα του RSI PRECISION (Crosses)

Αυτό το σήμα αντιστοιχεί σε ένα ανοδικό/πτωτικό πέρασμα του RSI PRECISION από κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο. Από προεπιλογή, ένα ανοδικό σήμα δημιουργείται όταν ο RSI PRECISION ξεπερνά ανοδικά το επίπεδο 5. Ένα πτωτικό σήμα δημιουργείται από ένα πτωτικό πέρασμα του RSI PRECISION κάτω από το επίπεδο 100. Αυτά τα δύο επίπεδα είναι ενδεικτικά και μπορούν να προσαρμοστούν από τον χρήστη.

(i) Ανοδικό RSI PRECISION Σήμα

□ Σύμβολο: Πράσινο βέλος (▲) στην κορυφή

□ Γεγονός: Ο RSI PRECISION περνά πάνω από το επίπεδο 5

(ii) Πτωτικό RSI PRECISION Σήμα

□ Σύμβολο: Κόκκινο βέλος (▼) στο κάτω μέρος

□ Γεγονός: Ο RSI PRECISION περνά κάτω από το επίπεδο 100

 

(4) Σήματα του MACD

Τα σήματα MACD είναι ίσως τα σημαντικότερα σήματα τεχνικής ανάλυσης στις διεθνείς αγορές. Προσωπικά, δίνω βάση στα σήματα του MACD από το ημερήσιο γράφημα και πάνω, και θεωρώ κορυφαίο το σήμα στο μηνιαίο γράφημα.

Τα σήματα του MACD απεικονίζονται στον RSI PRECISION με μια πράσινη/κόκκινη κουκκίδα (•). Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι τυπικές ρυθμίσεις του MACD (12,6,9).

(i) Ανοδικό Σήμα MACD

□ Σύμβολο: Πράσινη κουκκίδα (•) στο επάνω μέρος

□ Συμβάν: Ο MACD περνά πάνω από τη γραμμή σήματος του

(ii) Πτωτικό Σήμα MACD

□ Σύμβολο: Κόκκινη κουκκίδα (•) στο κάτω μέρος

□ Συμβάν: Το MACD διασχίζει προς τα κάτω τη γραμμή σήματος του

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια, ο MACD παράγει πολλά σήματα. Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

 

(5) Σήματα Golden/Deast Cross

Ο διασταύρωση του κινητού μέσου όρου των 50 ημερών με τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών δημιουργεί κάποια σήματα αγοράς και πώλησης.

Πιο συγκεκριμένα το πέρασμα του ΚΜΟ(50) πάνω από τον ΚΜΟ(200) ονομάζεται χρυσός σταυρός και θεωρείται ανοδικό σήμα. Αντίθετα, το πέρασμα του ΚΜΟ(50) κάτω από τον ΚΜΟ(200) ονομάζεται σταυρός του θανάτου και θεωρείται σήμα πώλησης.

Τα σήματα αυτά απεικονίζονται στον RSI PRECISION με το σύμβολο (X). Μπορείτε να αλλάξετε τις περιόδους των δύο SMA. Από προεπιλογή, 50 περίοδοι για τον γρήγορο SMA, και 200 περίοδοι για τον αργό SMA.

(i) Σήμα Golden Cross

□ Σύμβολο: (X) στην κορυφή

□ Συμβάν: Ο γρήγορος SMA περνά πάνω από τον αργό SMA

(ii) Σήμα Death Cross

□ Σύμβολο: (X) στο κάτω μέρος

□ Συμβάν: Ο γρήγορος SMA περνά κάτω από τον αργό SMA

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ

 

Αποστολή

Η βελτίωση του κλασικού δείκτη Relative Strength Index (RSI), καθιστώντας τον πιο ακριβή σε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια, σε συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας, και ειδικά πλησίον σε κορυφές/πυθμένες της αγοράς με παράλληλη εμφάνιση των σημαντικόετρων σημάτων της τεχνικής ανάλυσης.

 

Στόχοι

(1) Δημιουργία ενός καλύτερου RSI που λειτουργεί ως ένας τεχνικός δείκτης "all-in-one".

(2) Προσδιορισμός των υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων επιπέδων της αγοράς με έναν απλό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο

(3) Πραγματοποίηση ακριβών υπολογισμών κοντά στις κορυφές και τα κατώτατα σημεία της αγοράς, όπου η αστάθεια των τιμών είναι δεδομένη

(4) Πραγματοποίηση ακριβών υπολογισμών σε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια (εβδομαδιαία, μηνιαία) όπου οι ενδείξεις του κλασικού RSI είναι ελάχιστα αναγνώσιμες

(5) Προσφορά πέντε διαφορετικών κατηγοριών σημάτων συναλλαγών σε έναν και μόνο δείκτη (RSI, StochRSI, MACD, Golden/Death Crosses, SMAs)

 

SMA Γραμμή του RSI PRECISION

Αποτελεί μια διακεκομμένη γραμμή SMA που εμφανίζεται μέσα στο διάγραμμα του RSI PRECISION. Από προεπιλογή, έχει προσδιοριστεί σε 50 περιόδους.

□ Γραμμή SMA (μπλε-διακεκομμένη)

 

Υπολογισμοί της φόρμουλας του RSI PRECISION

(α) Συμμετοχή του δείκτη Relative Strength Index (RSI) (σημαντική μέτρηση)

Εάν τα άλλα δύο στοιχεία του τύπου (β, γ) έχουν μηδενιστεί (0%), τότε εισάγοντας την τιμή 100% εδώ, ο RSI PRECISION γίνεται ίδιος με τον κλασικό RSI.

- Από προεπιλογή, 100%

(β) Υπολογισμός περιοδικής μεταβλητότητας τιμών (σημαντική μέτρηση)

Ονομάζεται PPV και είναι ένα βασικότατο κομμάτι του νέου δείκτη. Η Περιοδική Μεταβλητότητα Τιμών (PPV) είναι μια προηγμένη μέτρηση της αστάθειας των τιμών. Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το βάρος του PPV στον τύπο.

- Από προεπιλογή, 100%

(γ) Μέτρηση της Μεταβλητότητας του RSI (λιγότερο σημαντική μέτρηση)

Αποτελεί μία επιπλέον μέτρηση της μεταβλητότητας. Αυτή τη φορά η εστίαση βρίσκεται αποκλειστικά στην περιοδική αστάθεια του RSI, και όχι στην ίδια τη μεταβλητότητα των τιμών.

- Από προεπιλογή, 5%

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ο RSI PRECISION v.3 είναι ένας βελτιωμένος δείκτης RSI που προσφέρει παράλληλα πέντε κορυφαία σήματα συναλλαγών. Όλα τα σημαντικά σήματα της τεχνικής ανάλυσης περιλαμβάνονται στον ίδιο δείκτη ώστε να δημιουργηθεί ο πρώτος ‘all-in-one’ δείκτης τεχνικής ανάλυσης.

Χρησιμοποιήστε τον δείκτη δωρεάν εδώ: https://www.tradingview.com/script/cTEWnHdU-RSI-PRECISION-v-3

 

Προηγούμενες Εκδόσεις του RSI Precision:

 

Τεχνικός Δείκτης RSI PRECISION 3 (Δωρεάν στο TradingView)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Οικονομικός Αναλυτής

17η Οκτωβρίου 2023 για το FxStreet.gr