Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση τη Θεμελιώδη Ανάλυση

Πρόβλεψη της Μελλοντικής Πορείας των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση την Θεμελιώδη ΑνάλυσηΚεντρικές Τράπεζες και Πρόβλεψη της Μελλοντικής Πορείας των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση τη Θεμελιώδη Ανάλυση

Σε αυτό το άρθρο αναλύεται πώς οι επενδυτές της αγοράς συναλλάγματος μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων βάσει των ισχυρών οικονομικών στοιχείων (Θεμελιώδης Ανάλυση).

Η Θεμελιώδης και η Τεχνική Προσέγγιση της Αγοράς Νομισμάτων (Forex)

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόβλεψη μιας μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η θεμελιώδης προσέγγιση που βασίζεται σε σκληρά οικονομικά δεδομένα, και η τεχνική προσέγγιση που βασίζεται σε τεχνικές αναλύσεις και στατιστικές τιμών. Η θεμελιώδης ανάλυση επικεντρώνεται στην ανάλυση όλων των μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την αγορά. Την ίδια στιγμή που η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στην επίδραση που έχουν οι παράγοντες αυτοί στις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα επιτόκια, τη γενικότερη νομισματική πολιτική, τη δημοσιονομική πολιτική, την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία, και τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε μια ή σε πολλές χώρες.

 

 

Κατανόηση των Βασικών Μηχανισμών της Αγοράς Νομισμάτων

Η συναλλαγματική ισοτιμία κάθε ζεύγους καθορίζεται από έναν σημαντικό αριθμό θεμελιωδών και μη παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί είναι δυναμικοί και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Στην αλλαγή αυτή οφείλεται συνήθως και μια μεταστροφή της τάσης της αγοράς. Οι περισσότεροι επενδυτές πιστεύουν ότι μια απότομη μεταστροφή της τάσης στην αγορά οφείλεται στην αλλαγή της ψυχολογίας του ευρύ επενδυτικού κοινού. Αυτό όμως είναι εξ’ ορισμού λάθος. Οι ισχυρές τάσεις στις διεθνείς αγορές είναι αποτέλεσμα των κινήσεων μεγάλων θεσμικών επενδυτών (Institutional Traders). Οι επενδυτές αυτοί πωλούν και αγοράζουν βάσει των ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων και ποτέ δεν βασίζονται στην ψυχολογία. Άλλωστε μια επενδυτική απόφαση βάσει της ψυχολογίας είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας επενδυτής, και οι θεσμικοί επενδυτές δεν κάνουν ποτέ τόσο φτηνά λάθη.

 

Τι Αντανακλούν οι Αλλαγές στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Ο σκληρός πυρήνας μια ισοτιμίας ενσωματώνει την διαφορά στα επιτόκια των δύο νομισμάτων που συμμετέχουν. Όσο μεγαλύτερο το επιτόκιο τόσο πιο ‘θελκτικό’ είναι το νόμισμα που το προσφέρει. Σε γενικές γραμμές, τα παγκόσμια νομισματικά επιτόκια κυμαίνονται με βάση ορισμένες θεμελιώδεις συνθήκες και ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία, και την πολιτική σταθερότητα.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αντανακλούν βασικά:

(i) την οικονομική ανάπτυξη (ΑΕΠ),

(ii) τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού,

(iii) την διαφορά των επιτοκίων μεταξύ δύο οικονομιών,

(v) το πλεόνασμα/έλλειμμα στον προϋπολογισμό αλλά και το εμπορικό πλεόνασμα/έλλειμμα,

(vi) το Δημόσιο Χρέος, και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα κάθε χώρας,

(vii) τις γενικές πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, και ειδικά το πολιτικό ρίσκο (political risk)

Μαζί με αυτούς τους βασικούς παράγοντες υπάρχουν πολλοί άλλοι μικρότερης σημασίας οικονομικοί και στρατηγικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα τα νομίσματα του Καναδά (CAD), της Νορβηγίας (NOK), και της Ρωσίας (RUB) επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της τιμής του μαύρου χρυσού (BRENT). Σε άλλο παράδειγμα το νόμισμα της Αυστραλίας επηρεάζεται σημαντικά από την τιμή του χρυσού. Σε ένα πιο ακραίο παράδειγμα, η σημαντικότατη ισοτιμία Δολαρίου/Γιεν (USDJPY) επηρεάζεται από τους χρηματιστηριακούς δείκτες της Αμερικής (Dow Jones, S&P500, κτλ.). Ο λόγος ύπαρξης αυτής της ιδιαίτερης σχέσης είναι ότι πολλοί επενδυτές όταν αγοράζουν αμερικάνικες μετοχές χρησιμοποιούν δανεισμό σε Γιεν, καθώς το Γιεν παραδοσιακά και ιστορικά προσφέρει πολύ χαμηλά επιτόκια. Συνεπώς δανείζονται σε Γιεν, και μετά ανταλλάσσουν τα Γιεν σε Δολάρια για να αγοράσουν Αμερικάνικες μετοχές. Όταν πολλοί επενδυτές ‘ανοίξουν’ μαζικά θέσεις σε μετοχές, το Δολάριο/Γιεν ανατιμάται. Εάν ύστερα ‘κλείσουν’ τις θέσεις αυτές μαζικά, το Δολάριο/Γιεν υποτιμάται.

 

Αλλαγές σε Νομισματικές και Δημοσιονομικές Πολιτικές

Οποιεσδήποτε απροσδόκητη αλλαγή σχετική με την εκάστοτε νομισματική ή δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλει μια κεντρική διακυβέρνηση δύναται να έχει δραματικές επιπτώσεις σε επίπεδο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πόσο μάλλον εάν η απροσδόκητη αλλαγή αφορά έναν σημαντικό ‘παίκτη’ της αγοράς συναλλάγματος όπως είναι η ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, και Βρετανία.

Εάν η αλλαγή αυτή είναι αναμενόμενη, τότε το αποτέλεσμα της θα είναι μηδαμινό, καθώς η αγορά τείνει να προεξοφλεί τις επιπτώσεις κάθε αναμενόμενης αλλαγής.

Για παράδειγμα, η Αμερικάνικη FED προετοιμάζει πάντα την αγορά όσο αφορά τις επερχόμενες αυξήσεις επιτοκίου στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές της αγοράς Forex μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω διαδικτυακό εργαλείου του CME Group ώστε να προβλέπουν τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Βρείτε εδώ το διαδικτυακό εργαλείο: ► https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html

 

Αποφάσεις Νομισματικής Πολιτικής

Η Νομισματική Πολιτική εφαρμόζεται από την εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα. Σχεδόν όλες οι νομισματικές αποφάσεις βασίζονται σε τρεις οικονομικές μεταβλητές:

(i) Διαφορά πραγματικού και επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης (ΑΕΠ),

(ii) Διαφορά πραγματικού και επιθυμητού επιπέδου πληθωρισμού,

(iii) Διαφορά πραγματικού και επιθυμητού επιπέδου ανεργίας.

 

Ο ρόλος των επιτοκίων

Η Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί το επίπεδο των εγχώριων επιτοκίων ως μηχανισμό εξισορρόπησης μεταξύ του επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης, πληθωρισμού και της ανεργίας. Ανάλογα με το τι επιδιώκει κάθε φορά, η Κεντρική Τράπεζα:

(α) είτε ανεβάζει τα επιτόκια ώστε να συγκρατήσει την κατανάλωση και τον πληθωρισμό, είτε

(β) μειώνει τα επιτόκια ώστε να τονώσει την ανάπτυξη και την κατανάλωση, και συνεπώς να περιορίσει την ανεργία

 

Τρεις (3) Σημαντικές Νομισματικές Πολιτικές Όπως Επιβάλλονται από τις Κεντρικές Τράπεζες

Η τροποποίηση του επιπέδου των επιτοκίων έχει ισχυρό αντίκτυπο στη ζήτηση και στην προσφορά του εγχώριου νομίσματος. Τα υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν περισσότερους ξένους επενδυτές, επομένως το εθνικό νόμισμα ανατιμάται έναντι άλλων νομισμάτων, και αντιστρόφως υποτιμάται όταν μειώνονται τα επιτόκια. Υπάρχουν τρεις κύριες νομισματικές πολιτικές που επιβάλλονται από τις Κεντρικές Τράπεζες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Τρεις (3) Σημαντικές Νομισματικές Πολιτικές(i) Χαλαρή Νομισματική Πολιτική (Flexible Currency - Expansionary Monetary Policy)

  • Αποστολή: Η Κεντρική Τράπεζα στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης ανάπτυξης και χαμηλότερης ανεργίας
  • Επιτόκια: Το επίπεδο των επιτοκίων μειώνεται
  • Επίδραση: Η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος θα υποτιμηθεί σε σχέση με άλλα νομίσματα

(ii) Νομισματική Πολιτική Σκληρού Νομίσματος (Hard Currency -Contractionary Monetary Policy)

  • Αποστολή: Η Κεντρική Τράπεζα στοχεύει στην επίτευξη Οικονομικής Σταθερότητας και χαμηλότερου πληθωρισμού
  • Επιτόκια: Το επίπεδο των επιτοκίων αυξάνεται
  • Συνέπειες: Η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος θα ανατιμηθεί σε σχέση με άλλα νομίσματα

(iii) Ισορροπημένη Νομισματική Πολιτική

  • Αποστολή: Η Κεντρική Τράπεζα στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανάπτυξης και του πληθωρισμού
  • Επιτόκια: Τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα (ή πραγματοποιούνται μικρές αλλαγές)
  • Αποτέλεσμα: Η επίδραση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του εγχώριου νομίσματος θα είναι γενικά ουδέτερη

 

Δημοσιονομικές Αποφάσεις / Φορολογία

Η δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλεται από την εγχώρια κυβέρνηση μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος. Η φορολογική πολιτική επηρεάζει άμεσα τις αναπτυξιακές ευκαιρίες οποιασδήποτε οικονομίας, και συνεπώς την ζήτηση για το εγχώριο νόμισμα. Υψηλότερη φορολογία σημαίνει βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη, ενώ χαμηλότερη φορολογία σημαίνει υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά την φορολόγηση των νομικών προσώπων (εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων). Όταν η φορολόγηση των νομικών προσώπων αυξάνεται η ζήτηση για το εγχώριο νόμισμα μειώνεται, και αντίστροφα.

 

Πρόβλεψη των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Βάσει της Στόχευσης των Κεντρικών Τραπεζών

Ένας απλός και πολύ αποτελεσματικός τρόπος πρόβλεψης της μελλοντικής ισοτιμίας δύο νομισμάτων είναι η ανάλυση των προθέσεων των δύο εμπλεκομένων Κεντρικών Τραπεζών. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) τον Δεκέμβριο του 2013 κατέστησε σαφές ότι στοχεύει σε μια ευέλικτη νομισματική πολιτική του γιεν αποσκοπώντας στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Αμερικάνικη FED επεδίωκαν μια πιο συντηρητική νομισματική πολιτική, όσον αφορά το ευρώ και το αμερικανικό δολάριο αντίστοιχα. Αυτό ήταν το τέλειο μήνυμα για τους μακροχρόνιους επενδυτές της αγοράς Forex προκειμένου να πουλήσουν το γιεν τόσο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ όσο και έναντι του ευρώ. Πράγματι, κατά το 2014 το γιεν υποτιμήθηκε σημαντικά και βίαια έναντι του δολαρίου και του ευρώ.

 

 

Απλές Συμβουλές για τους Επενδυτές της Αγοράς Forex

Αυτές είναι μερικές απλές συμβουλές που αφορούν τον τρόπο αντίληψης των νομισματικές πολιτικών των κεντρικών τραπεζών:

(1) Η νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών ακολουθούν μια συγκεκριμένη κυκλικότητα. Οι επενδυτές μπορούν να αποκωδικοποιήσουν την κυκλικότητα αυτή αναλύοντας την ιστορική πορεία του πληθωρισμού και της ανεργίας.

(2) Δώστε μεγάλο βάρος στα μικρά σχόλια σημαντικών στελεχών της FED και της EKT κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συναντήσεων νομισματικής πολιτικής. Δεν μιλάνε ποτέ τυχαία. Όταν λένε κάτι, το λένε για έναν πολύ καλό λόγο.

(3) Πάντα πρέπει να επενδύουμε στην ίδια κατεύθυνση με την νομισματική στόχευση των ισχυρών Κεντρικών Τραπεζών, ποτέ, μα ποτέ, ενάντια.

 

 

 Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση την Θεμελιώδη Ανάλυση

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Αναλυτής Διεθνών Αγορών, Δεκέμβριος 2018

FxStreet.gr ©