Το Έξυπνο και το Χαζό Χρήμα στις Διεθνείς Αγορές

Οι όροι ‘έξυπνο χρήμα’ και ‘χαζό χρήμα’ χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων στις διεθνείς αγορές...Βασικοί δείκτες μέτρησης των κινήσεων του ‘Έξυπνου’ και του ‘Χαζού’ Χρήματος στην αγορά

Οι όροι ‘έξυπνο χρήμα’ και ‘χαζό χρήμα’ χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων στις διεθνείς αγορές. Οι θεσμικοί επενδυτές και γενικότερα οι γνώστες της αγοράς χαρακτηρίζονται ως ‘έξυπνο χρήμα’, από την άλλη, οι μικροεπενδυτές και οι βραχυπρόθεσμοι κερδοσκόποι χαρακτηρίζονται ως ‘χαζό χρήμα’. Τα ‘χαζό χρήμα’ τείνει να αγοράζει και να πουλά τις θέσεις του στη χειρότερη δυνατή στιγμή, και συνεπώς, ένας συνετός επενδυτής πρέπει να σκέφτεται εναντίον του.

Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάλυση:

Eβδομαδιαία έκθεση COT της αγιοράς παραγώγων

Δείκτης Smart Money Flow

Δείκτης Dumb Money Confidence

Δείκτες Φόβου και Απληστίας (Fear & Greed)

 

Το Smart Money και το Dumb Money

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να οριστεί το ‘έξυπνο’ και το ‘χαζό χρήμα’ στις παγκόσμιες αγορές. Σε γενικές γραμμές, το ‘έξυπνο χρήμα’ αναφέρεται σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται από άτομα με ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου. Αυτοί οι ειδικοί μπορεί να είναι επιτυχημένοι διαχειριστές κεφαλαίου, ιδιώτες μεγαλοεπενδυτές, ή ακόμα και άτομα με πρόσβαση σε παράνομη εσωτερική πληροφόρηση.

Από την άλλη, το ‘χαζό χρήμα’ αναφέρεται κυρίως σε μικροεπενδυτές που έχουν περιορισμένη γνώση της αγοράς αλλά και σε βραχυπρόθεσμους κερδοσκόπους που εφαρμόζουν παράλληλα υψηλή κεφαλαιακή μόχλευση (capital leverage). Το ‘χαζό χρήμα’ τείνει να ακολουθεί εξαντλημένες τάσεις της αγοράς, πραγματοποιώντας συναλλαγές που συνήθως χάνουν χρήματα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σε μια περίοδο δύο δεκαετιών, ο μέσος ιδιώτης επενδυτής στις ΗΠΑ πέτυχε 2,75% μικρότερες επιδόσεις από τη γενική αγορά (κάθε χρόνο).

Σε γενικές γραμμές ο στόχος ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου μπορεί να αποτυπωθεί ως:

Τοποθέτηση στην αγορά στην ίδια κατεύθυνση με το ‘έξυπνο χρήμα’ (hedge funds, μεγαλοεπενδυτές και γκουρού της αγοράς) και σε αντίθεση κατεύθυνση από το ‘χαζό χρήμα’ (μικροεπενδυτές, μικροί κερδοσκόποι, κεφάλαια με υψηλή μόχλευση)

Η ακόλουθη ανάλυση εστιάζει σε διάφορα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές ώστε να αναγνωρίσουν τις κινήσεις του ‘έξυπνου’ και του ‘χαζού χρήματος’.

 

 

(1) Παρακολούθηση της Εβδομαδιαίας Έκθεσης COT (Παράγωγα)

□ Εφαρμογή: Όλες οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος παρακολούθησης των θέσεων του ‘έξυπνου’ και του ‘χαζού χρήματος’ στην αγορά είναι και μέσω της εβδομαδιαίας ανάλυσης COT, που έχει παρουσιαστεί από το FxStreet.gr και παλαιότερα.

COT σημαίνει ‘Commitments of Traders’ και αποτελεί μια εβδομαδιαία ανάλυση που απεικονίζει τις συνολικές θέσεις διαφορετικών παικτών στην αγορά παραγώγων των ΗΠΑ. Η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: εμπορεύματα, νομίσματα της αγοράς Forex, δείκτες μετοχών, αλλά και ακόμη και τα κρυπτονομίσματα Bitcoin και Ethereum.

Σημαντικές αλλαγές στις θέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών συμμετεχόντων μπορούν να σηματοδοτήσουν επερχόμενες τάσεις στις πραγματικές αγορές. Ακολουθούν οι τρεις βασικές κατηγορίες παικτών που εμπλέκονται στην αναφορά COT:

(α) Asset Managers (Διαχειριστές Κεφαλαίου)

Οι «Asset Managers» της έκθεσης COT περιλαμβάνουν κάποιους από τους θεσμικούς επενδυτές της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, θεσμικούς παίκτες όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, τα συνταξιοδοτικά ταμεία αλλά και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου των οποίων οι πελάτες είναι κυρίως θεσμικοί επενδυτές. Μια σημαντική αλλαγή στις θέσεις των «Asset Managers» αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ένδειξη της έκθεσης COT.

(β) Dealers

Αυτή η κατηγορία αποτελεί την πλευρά «πώλησης» της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και περιλαμβάνει συμμετέχοντες όπως μεγάλες τράπεζες και μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρίες (brokers). Οι «Dealers» χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους, επομένως ο ρόλος τους στην αγορά είναι αρκετά περίπλοκος.

(γ) Leveraged Funds (εκπροσωπούν το ‘Χαζό Χρήμα’)

Τα «Leveraged Funds» της έκθεσης COT περιλαμβάνουν παίκτες που αναζητούν τη μόχλευση του κεφαλαίου τους για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό ορισμένων από τους πελάτες τους. Αυτή η κατηγορία λειτουργεί εντελώς κερδοσκοπικά και ίσως μπορεί να θεωρηθεί το ‘Χαζό Χρήμα’ της έκθεσης COT. Σε γενικές γραμμές ένας συνετός επενδυτής πρέπει να σκέφτεται αντίθετα από τις κινήσεις και τις προσδοκίες της κατηγορίας «Leveraged Funds».

Συμβουλή:

Φροντίστε να ανοίγετε θέσεις στην αγορά εναντίων των μοχλευμένων κεφαλαίων «Leveraged Funds», ειδικά όταν οι θέσεις των άλλων δύο συμμετεχόντων συμπίπτουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύνδεσμοι:

» Περισσότερα για την έκθεση COT στο FxStreet.gr

» CME Group έκθεση COT

» Περιγραφή έκθεσης COT στο CFTC.gov

 

(2) Δείκτης «Smart Money Flow»

□ Εφαρμογή: Μετοχές

Ο δείκτης «Smart Money Flow Index» ή αλλιώς SMFI μεταφράζεται σε δείκτη «Ροής του Έξυπνου Χρήματος» και στοχεύει στην καταγραφή της συμπεριφοράς του ‘έξυπνου’ χρήματος στην αγορά. Ο SMFI αναπτύχθηκε το 1997 από τον R. Koch και βασίζεται στον δείκτη «Smart Money Index» του Don Hays. Το 2003, το Bloomberg δημοσίευσε τον δείκτη SMFI στα τερματικά του.

Ο δείκτης «Smart Money Flow Index» αναλύει τον αμερικάνικο δείκτη Dow Jones industrial, εστιάζοντας στον υπολογισμό δύο βασικών περιόδων συναλλαγών: (α) λίγο μετά το άνοιγμα, και (β) εντός της τελευταίας ώρας των συναλλαγών.

Υπολογισμοί

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, ο SMFI βασίζεται στον δείκτη «Smart Money Index». Έτσι λοιπόν, ενώ η φόρμουλα του SMFI δεν είναι δημόσια διαθέσιμη, μπορεί να παρουσιαστεί ενδεικτικά η φόρμουλα SMI του Don Hays:

(α) Κέρδος ή απώλεια του Dow Jones (σε μονάδες) μετά την πρώτη μισή ώρα των συναλλαγών (9:30 π.μ. – 10:00 π.μ. EST)

(β) Κέρδος ή απώλεια του Dow Jones (σε μονάδες) την τελευταία ώρα των συναλλαγών (13:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ. EST)

(γ) SMI = χθεσινός δείκτης Smart Money Index - σημερινό κέρδος/ζημία στο πρώτο μισάωρο + σημερινό κέρδος/ζημία την τελευταία ώρα

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη SMFI;

Αναγνωρίστε και επιβεβαιώστε ισχυρές τάσεις στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές (καθώς ο DJIA δίνει παλμό σε όλες τις αγορές παγκοσμίως)

Προσδιορίστε τα κύρια επίπεδα στήριξης και αντίστασης του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones

Προσδιορίστε τις αποκλίσεις μεταξύ της κλίσης του SMFI και της κλίσης του Dow Jones (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρώιμο σημάδι για την αντιστροφή μιας ισχυρής τάσης)

Διάγραμμα : Δείκτης SMI στον Dow Jones Industrial (εβδομαδιαία)

Δείκτης SMI στον Dow Jones Industrial..

Συμβουλή:

Ο δείκτης «Smart Money Flow Index» μπορεί να αποδειχθεί ένα ενδιαφέρον εργαλείο κατά τη διερεύνηση των πιθανοτήτων αντιστροφής μιας ισχυρής τάσης του αμερικάνικου δείκτη DJIA. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποκλίσεις του σε υψηλά χρονικά πλαίσια.

Σύνδεσμος (SMI στο TradingView): » https://www.tradingview.com/script/PQEvcezt-Smart-Money-Index-SMI/

 

(3) Δείκτης «Dumb Money Confidence»

□ Εφαρμογή: Μετοχές

Ο δείκτης «Dumb Money Confidence» ενσωματώνει διάφορες μετρήσεις που υποδεικνύουν τη δραστηριότητα των μικροεπενδυτών αλλά και άλλων συμμετεχόντων που τείνουν να ακολουθούν καθυστερημένα την τάση της αγοράς. Όπως δηλώνει ο δημιουργός του δείκτη, μία πιο ακριβής περιγραφή για το εργαλείο θα ήταν "δείκτης κεφαλαίου που ακολουθεί την τάση".

Αυτά είναι μερικά συμπεράσματα μέσα από τη χρήση του δείκτη «Dumb Money Confidence»:

Όταν ο δείκτης υποδεικνύει απαισιοδοξία αλλά αρχίζει να ανακάμπτει, είναι καιρός να αγοράσετε την αγορά

Όταν ο δείκτης υποδεικνύει μεγάλη αισιοδοξία και αρχίζει να υποχωρεί, είναι καιρός να πουλήσετε την αγορά

Εξηγώντας γιατί τα κεφάλαια που ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς κατηγοριοποιούνται ως ‘χαζό χρήμα’

Οι επενδυτές που ακολουθούν την τάση τείνουν να περιμένουν αρκετές επιβεβαιώσεις πριν εισέλθουν στην αγορά. Συνεπώς, φιλοδοξούν να ακολουθήσουν κάποιες ήδη καθιερωμένες τάσεις. Αλλά όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι τάσεις σε μια αγορά καθιερώνονται πλήρως λίγο πριν εξαντληθούν. Με άλλα λόγια, το μοντέλο προϋποθέτει ότι τα κεφάλαια που ακολουθούν την τάση εισέρχονται στην αγορά κοντά στην κορυφή και εξέρχονται από την αγορά κοντά στους πυθμένες.

Συμβουλή:

Ο δείκτης «Dumb Money Confidence» μπορεί να αποδειχτεί ένα χρήσιμο εργαλείο κοντά σε ακραίες μετρήσεις του, ειδικά όταν μια άκρως αισιόδοξη ή απαισιόδοξη ένδειξη αρχίζει να αντιστρέφεται.

Σύνδεσμος: » https://sentimentrader.com/dumb-money

 

 

(4) Παρακολούθηση των Δεικτών Φόβου και Απληστίας (Fear & Greed)

□ Εφαρμογή: Μετοχές και Kρυπτονομίσματα

Οι δείκτες «Φόβου και Απληστίας» ή αλλιώς «Fear & Greed» αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση του συναισθήματος και των προσδοκιών των μικροεπενδυτών, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις τείνουν να χάνουν χρήματα.

□ Υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, κρυπτονομίσματα)

□ Είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε αντίθετα στις ακραίες προσδοκίες των μικροεπενδυτών, καθώς αυτοί τις περισσότερες φορές ανοίγουν λάθος θέσεις στην αγορά

□ Σε περίπτωση μίας κρίσης ρευστότητας «Liquidity Crisis” της αγοράς μην χρησιμοποιείτε τον δείκτη «Φόβου και Απληστίας», καθώς σε αυτή την περίπτωση, ίσως ο φόβος των μικροεπενδυτών να αποδειχτείς σωστός

Υπεραγορασμένη Περιοχή (ένα σημάδι απληστίας)

Μια ένδειξη του δείκτη κοντά στο 80 σηματοδοτεί την υπερβολική απληστία των μικροεπενδυτών. Σε αυτή την περίπτωση, το ‘έξυπνο χρήμα’ πιθανότατα θα πουλήσει την αγορά, με απώτερο στόχο την επαναγορά των θέσεων του σε χαμηλότερες τιμές.

Υπερπουλημένη Περιοχή (σημάδι φόβου)

Αντίθετα, μια ένδειξη του δείκτη κοντά στο 10 σηματοδοτεί την κυριαρχία του φόβου των μικροεπενδυτών. Σε αυτή την περίπτωση, το ‘έξυπνο χρήμα’ πιθανότατα θα αγοράσει την αγορά, με απώτερο στόχο την πώληση των θέσεων του σε υψηλότερες τιμές.

Συμβουλή:

Το ‘έξυπνο χρήμα’ κινείται κατά κανόνα ενάντια στις προσδοκίες των μικροεπενδυτών. Επομένως, ο δείκτης «Φόβου και Απληστίας» πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν προσεγγίζει ακραίες τιμές. Ωστόσο, στη σπάνια περίπτωση μιας κρίσης ρευστότητας, μη πραγματοποιείτε κινήσεις εναντίων του δείκτη «Φόβου και Απληστίας».

Σύνδεσμοι:

» Crypto Fear and Greed Index (Δείκτης Crypto Fear & Greed Index)

» Δείκτης φόβου και απληστίας μετοχών του CNN

 

 Μελετώντας τις κινήσεις του ‘Έξυπνου’ και του ‘Χαζού’ Χρήματος στην αγορά (Βασικοί δείκτες)

Γ. Π. για το FxStreet.gr (c)

30η Οκτωβρίου 2023