Αριθμοί και Εργαλεία Fibonacci

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FIBONACCI

Οι τιμές των χρηματιστηριακών αξιών τείνουν να σέβονται κάποιους αριθμούς περισσότερο από κάποιους άλλους. Για παράδειγμα, σέβονται περισσότερο τους στρογγυλούς αριθμούς. Στην αγορά συναλλάγματος, όταν μια ισοτιμία προσεγγίζει έναν στρογγυλό αριθμό (π.χ. το 1,20), παρατηρείται ότι η τάση ‘παγώνει’ για αρκετές ημέρες, και η ρευστότητα αυξάνεται. Σε αυτή την κατηγορία κρίσιμων αριθμών βρίσκονται και οι αριθμοί Fibonacci.

Οι αριθμοί αυτοί ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 13ου αιώνα από τον Ιταλό μαθηματικό Leonardo Fibonacci και σχηματίζουν μία αρμονική ακολουθία.

 

Η ακολουθία των αριθμών Fibonacci και ο αριθμός «φ»

Οι αριθμοί Fibonacci, και τα παράγωγα ποσοστά τους, αποτελούν σημείο αναφοράς κατά την ανάλυση οποιουδήποτε γραφήματος. Οι αριθμοί αυτοί ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 13ου αιώνα από τον Ιταλό μαθηματικό Leonardo Fibonacci και σχηματίζουν μία αρμονική ακολουθία.

Οδηγός Μοτίβων Γραφήματος (Chart Patterns)

Μοτίβα Γραφήματος (Chart Patterns)Εισαγωγή στα Μοτίβα Γραφήματος

Τα  Μοτίβα Γραφήματος ή αλλιώς Chart Patterns αναφέρονται σε ευδιάκριτους σχηματισμούς στο διάγραμμα τιμών κάποιας χρηματιστηριακής αξίας. Τα μοτίβα γραφήματος τείνουν να εμφανίζονται σε όλες τις αγορές, όπως για παράδειγμα στην αγορά συναλλάγματος, στις χρηματιστηριακές αγορές, στα κρυπτονομίσματα, στα εμπορεύματα, ακόμα και στην αγορά ομολόγων.

 

Γενικά Στοιχεία για τον Παρόν Οδηγό Μοτίβων Γραφήματος

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μοτίβων γραφήματος:

Ιστορία και Οικονομική Σημασία των Επιτοκίων

Το βασικό επιτόκιο αποτελεί ένα στοιχείο ικανό να ανεβοκατεβάζει όλες τις αγορές του πλανήτη...H ρύθμιση του επιπέδου των βασικών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. Μειούμενα ωθούν την οικονομία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και αυξανόμενα προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης των τιμών.

Βασικά Σημεία

□ Το βασικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο με το οποίο οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν η μία την άλλη, αλλά και συναλλάσσονται με την κεντρική τράπεζα

□ Το βασικό επιτόκιο, όπως ορίζεται από την εκάστοτε κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ στην ευρωζώνη και επιτροπή FOMC στις ΗΠΑ), αποτελεί ένα στοιχείο ικανό να ανεβοκατεβάζει όλες τις αγορές του πλανήτη. Από την αγορά συναλλάγματος, μέχρι τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές ακινήτων

□ Το βασικό επιτόκιο επηρεάζει κομβικά και τις τιμές των ομολογιών. Τα επιτόκια και οι τιμές των ομολόγων διατηρούν μια αντίρροπη σχέση, καθώς όταν το βασικό επιτόκιο ανεβαίνει οι τιμές όλων των ομολογιών υποχωρούν, και αντίστροφα

Τεχνικός Δείκτης RSI PRECISION 3 (Δωρεάν στο TradingView)

Ο RSI PRECISION είναι ένας καλύτερος RSI που επιπλέον λειτουργεί ως μία προηγμένη μηχανή σηματοδότησης (signaling machine)...Εισαγωγή στη Χρήση του Δείκτη RSI PRECISION

Ο RSI PRECISION είναι ένας βελτιωμένος RSI που παράλληλα λειτουργεί και ως μία προηγμένη μηχανή σηματοδότησης (signaling machine). Πιο συγκεκριμένα, προσφέρονται πέντε (5) διαφορετικές κατηγορίες κορυφαίων σημάτων συναλλαγών. Ο RSI PRECISION είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την ανάλυση αγορών με υψηλή μεταβλητότητα, όπως είναι η αγορά των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και των κρυπτονομισμάτων και διατίθεται δωρεάν.

  • Δείκτης: RSI PRECISION v.3
  • Είδος: All-in-one RSI με πέντε (5) κορυφαία σήματα συναλλαγών
  • Δημιουργία: Γιώργος Πρωτονοτάριος (2021-2023)
  • Προσθέστε τον Δωρεάν: https://www.tradingview.com/script/cTEWnHdU-RSI-PRECISION-v-3