Εργαλεία Έρευνας Κρυπτονομισμάτων (Crypto Tools)

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟ

Η χρησιμότητα (utility) και το επίπεδο υιοθέτησης (adoption) ενός κρυπτονομίσματος βρίσκονται σε συνάρτηση με τις πιθανότητες επιτυχίας του, και κατά συνέπεια, με μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του. Όσο περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν ένα κρυπτονόμισμα τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του δικτύου του.

Η χρησιμότητα (utility) και το επίπεδο υιοθέτησης (adoption) ενός κρυπτονομίσματος είναι ενδεικτικά των πιθανοτήτων μελλοντικής επιτυχίας, και κατά συνέπεια, των πιθανοτήτων αύξησης της τιμής του...

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σειρά με χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές της αγοράς κρυπτονομισμάτων να ερευνήσουν με αξιοπιστία την παρούσα χρήση και υιοθέτηση των σημαντικότερων δικτύων κρυπτονομισμάτων.

 

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LAYER-1

Τι είναι τα κρυπτονομίσματα Layer-1?

Τα κρυπτονομίσματα Layer-1 αποτελούν πλήρως αυτόνομα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα τα Layer-1 αναφέρονται σε δίκτυα blockchain που μπορούν να επεξεργάζονται, να επικυρώνουν και να οριστικοποιούν συναλλαγές κρυπτογράφησης χωρίς την ανάγκη κανενός άλλου δικτύου.

Τέτοια αυτόνομα δίκτυα περιλαμβάνουν τα Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Binance, Cardano, Polkadot, Cosmos κλπ. Τα δίκτυα Layer-1 είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αγορά κρυπτονομισμάτων καθώς παρέχουν την υποδομή για τη δημιουργία εφαρμογών (DAPPs) που τρέχουν πάνω τους, αλλά και για τη δημιουργία ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν αποκεντροποιημένες εφαρμογές DeFi, NFTs, κλπ.

Ερευνώντας τα δίκτυα Layer-1

Τα ακόλουθα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να εκτιμήσουν το επίπεδο χρησιμότητας και την τρέχουσα υιοθέτηση δικτύων Layer-1:

https://dappradar.com (βρείτε DAPPs αλλά και πόση δολαριακή αξία είναι κλειδωμένη σε δίκτυα Layer-1. Η κλειδωμένη αξία ονομάζεται TVL -Total Value Locked)

https://dropstab.com (παρακολουθήστε βασικά οικονομικά στοιχεία δικτύων Layer-1, όπως gas fees, swaps, liquidity pools, επιτόκια DeFi, κλπ)

Εικόνα : Layer-1 blockchains και τα βασικά DAPPs τους

Layer-1 blockchains και τα βασικά DAPPs τους

Gas Fees (Τέλη χρήσης δικτύου)

Τα Gas Fees αναφέρονται σε εφάπαξ πληρωμές που πραγματοποιούν οι χρήστες blockchain για να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα δίκτυο. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την επικύρωση των συναλλαγών τους στο δίκτυο. Ίσως θα μπορούσαμε να τα ονοματίσουμε ως τέλη κρυπτογράφησης. Όσο μικρότερα είναι τα Gas Fees ενός δικτύου τόσο πιο ανταγωνιστικό είναι το δίκτυο. Καθώς τα δίκτυα με μικρότερα Gas Fees είναι πιο φτηνά στη χρήση και άρα πιο ελκυστικά στους χρήστες. Μην ξεχνάμε ότι όσο πιο πολλοί χρήστες υπάρχουν σ’ ένα δίκτυο τόσο μεγαλύτερη η αξία του.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια βασική σύγκριση δικτύων Layer-1 και των Gas Fees που καλούνται οι χρήστες να πληρώσουν για να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

GAS FEES

GAS FEES ($)

STELLAR (XLM)

0,00001 XLM

$0,000001

SOLANA (SOL)

0,00005 SOL

$0,00016

ALGORAND (ALGO)

0,1 ALGO

$0,0003

POLYGON (MATIC)

0,012 MATIC

$0,0108

AVALANCHE (AVAX)

0,001 AVAX

$0,02

ETHEREUM (ETH)

0,0006 ETH

$0,51

Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη δικτύων (Gas Fees):

https://cryptofees.info (κατάλογος τελών κρυπτογράφησης που καταβάλλονται για ορισμένα έργα)

CryptoStats

Το CryptoStats είναι μια συλλογή από ερευνητικά εργαλεία για την εξερεύνηση του Ethereum, του BTC, των DAOs κ.λπ.

https://ethburned.info (υπολογίστε τον αριθμό ETH που καίγεται εξαιτίας του EIP-1559 -Σημειώστε ότι όσο περισσότερα ETH καίγονται τόσο μικραίνει η συνολική προσφορά, και άρα τόσο μεγαλώνει και η αξία του νομίσματος ETH)

Εικόνα : CryptoStats για Layer-1 blockchains

Το CryptoStats είναι μια συλλογή από ερευνητικά εργαλεία για την εξερεύνηση του Ethereum, του BTC, των DAOs κ.λπ.

 

 

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LAYER-2

Σε αντίθεση με τα δίκτυα Layer-1, τα δίκτυα Layer-2 δεν είναι αυτόνομα και απαιτούν τη χρήση ενός άλλου δικτύου για να λειτουργήσουν. Πιο συγκεκριμένα χρειάζονται τη βοήθεια ενός άλλου δικτύου για την επίτευξη συναίνεσης και την εξασφάλιση των συναλλαγών τους. Γιατί όμως είναι χρήσιμα τα δίκτυα Layer-2; Τα δίκτυα Layer-2 επιλύουν τα ζητήματα επεκτασιμότητας (scalability) των αλυσίδων Layer-1, αλλά και παράλληλα μειώνουν το κόστος ανά συναλλαγή των αλυσίδων Layer-1. Το Polygon στο Ethereum και το Lightning Network στο Bitcoin είναι παραδείγματα επιτυχημένων δικτύων Layer-2.

https://l2beat.com/scaling/tvl (συγκρίνετε πρωτόκολλα Layer-2)

 

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ TOKENOMICS (TOKEN ECONOMICS)

Τα Tokenomics διερευνούν τη μελλοντική προσφορά (supply) ενός κρυπτονομίσματος. Ας σημειωθεί ότι η συνολική προσφορά ενός κρυπτονομίσματος μπορεί να αυξάνεται μέσα στον χρόνο, αλλά υποθετικά και να μειώνεται. Εάν ένα κρυπτονόμισμα αυξήσει απότομα την προσφορά του σ’ ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτό είναι πολύ αρνητικό όσο αφορά την τιμή του.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, τα νέα κρυπτονομίσματα παραδοσιακά διανέμουν ένα μεγάλο μέρος της προσφοράς τους στην ομάδα που τα έφτιαξε. Αυτή η προσφορά συνήθως κλειδώνεται για ένα διάστημα (Lock-up Period). Μόλις τελειώσει το Lock-up Period, τα νομίσματα ελευθερώνονται, και τα μέλη της ομάδας μπορούν να τα πουλήσουν στην αγορά όποτε το θελήσουν. Συνεπώς, όταν αγοράζουμε ένα νέο κρυπτονόμισμα είναι σημαντικό να ξέρουμε πότε η ομάδα θα μπορεί να πουλήσει τα νομίσματα της εις βάρος μας.

Τα Tokenomics παρέχουν πολλές πληροφορίες όπως η κυκλοφορία/συνολική προσφορά νομισμάτων, η διανομή των νομισμάτων, και οι μηχανισμοί κινήτρων διακράτησης των νομισμάτων. Αυτό το είδος ανάλυσης κρυπτογράφησης είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της μελλοντικής αξίας ενός κρυπτονομίσαμτοςκαι και θεωρείται μέρος της θεμελιώδης ανάλυσης.

https://token.unlocks.app (Πρόγραμμα ξεκλειδώματος νέων νομισμάτων)

 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ DEFI (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Το DeFi σημαίνει Decentralized Finance και αναφέρεται σ’ ένα οικονομικό σύστημα που είναι εξολοκλήρου χτισμένο πάνω στην τεχνολογία blockchain. Ένα οικοσύστημα DeFi προσφέρει ότι και μια τράπεζα (δάνεια, επιτόκια σε καταθέσεις, μεταφορές χρημάτων, κλπ.) με τη διαφορά ότι το κάνει αποκεντρωμένα με πολύ μικρότερο κόστος και πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι περισσότερες εφαρμογές DeFi είναι χτισμένες πάνω στο Ethereum, αλλά χρησιμοποιούνται και άλλα πρωτόκολλα.

Οδηγός DeFi (βασικός οδηγός DeFi)

https://app.intotheblock.com/insights/defi/charts (εξερευνήστε τα πρωτόκολλα DeFi)

https://www.stakingrewards.com (τα Staking Rewards δημοφιλών αλυσίδων DeFi)

https://www.defipulse.com (Κλειδωμένη συνολική αξία TVL σε δημοφιλή έργα DeFi)

https://etherscan.io/defi-leaderboard (αναλυτικά στοιχεία και ταξινομήσεις πρωτοκόλλων DeFi)

 

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ DEX (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ)

Τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, γνωστά και ως DEXs, είναι αγορές peer-to-peer (P2P) όπου οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν/πουλήσουν κρυπτονομίσματα χωρίς να χρειάζονται κανένα μεσάζοντα. Η μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων βασίζεται αποκλειστικά σε αλγόριθμους. Το κύριο όφελος που προσφέρουν είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών (transaction cost) αλλά και η εκμηδένιση του ρίσκου που προκύπτει από την εμπλοκή κάποιου ενδιάμεσου (counterparty risk). Τα DEXs είναι χτισμένα σε blockchain επιπέδου Layer-1, όπως είναι το Ethereum, το Solana, το Polkadot κ.λπ.

https://dune.com/home (στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα Αποκεντρωμένα Χρηματιστήρια)

https://app.intotheblock.com/insights/defi/charts/dexes (γενικές πληροφορίες DeFi και DEXs)

 

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ DAOs (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)

Το DAO είναι το ακρωνύμιο ενός Decentralized Autonomous Organization και αναφέρεται σ’ έναν αποκεντρωμένο αυτόνομο οργανισμό που διοικείται απευθείας από τα μέλη του μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας. Αυτός ο οργανισμός μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα επενδυτικό κεφάλαιο (fund) και τα μέλη του να αποφασίζουν δημοκρατικά που θα επενδύει αυτός ο οργανισμός.

Οι οργανισμοί DAO στοχεύουν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής και διαφανούς διοίκησης αποφεύγοντας τους κινδύνους της κεντρικής εξουσίας και της κεντρικής κυβέρνησης.

https://openorgs.info (σύνολο διαθεσίμων δημοφιλών DAO)

https://www.tally.xyz (εξερευνήστε, εγγραφείτε ή ξεκινήστε ένα DAO)

□ https://deepdao.io/organizations (εξερευνήστε δημοφιλείς DAO)

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ NFT

Το NFT σημαίνει Non-Fungible Token και αναφέρεται σ’ ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Το NFT αποθηκεύεται μέσα σ’ ένα δίκτυο blockchain. Το blockchain χρησιμοποιείται ως γενικό καθολικό που καταγράφει την παρούσα κατάσταση ιδιοκτησίας του NFT. Αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό μπορεί να συνδέεται με την κυριότητα οποιουδήποτε ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου (π.χ. μιας εικόνας ή ενός τραγουδιού) ή ακόμα και ενός φυσικού περιουσιακού στοιχείου (π.χ. ενός έργου τέχνης ή ακόμα και ενός σπιτιού).

https://cryptoslam.io (κατάταξη NFT με βάση τον όγκο πωλήσεων)

https://www.apemonitor.com (παρακολουθήστε το χαρτοφυλάκιό σας σε NFT)

https://dappradar.com/nft (παρακολουθήστε NFT σε δημοφιλείς αλυσίδες Layer-1)

» Η Επένδυση σε Crypto Non-Fungible Tokens ή αλλιώς NFTs

 

 

Γενικές Πληροφορίες για τα Κρυπτονομίσματα

Αυτοί είναι κάποιοι επιπλέον ιστότοποι που προσφέρουν γενικές πληροφορίες σχετικά με κρυπτονομίσματα:

https://craft.co/ethereum (απλώς πληκτρολογήστε το έργο/την εταιρεία που σας ενδιαφέρει και θα βρείτε πολλά στατιστικά και βασικές πληροφορίες)

https://www.theblock.co/data/alternative-crypto-metrics/web-traffic (ελέγξτε πόσος κόσμος ενδιαφέρεται και αναζητά πληροφορίες για έργα κρυπτογράφησης)

https://www.crunchbase.com (αναζητήστε και βρείτε έργα κρυπτογράφησης όπου σημαντικοί επενδυτές βάζουν τα χρήματά τους)

 

Έρευνα Εταιρειών Επενδύσεων Κρυπτογράφησης

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε εταιρείες που ειδικεύονται σε επενδύσεις κρυπτογράφησης. Παρακολουθώντας ποια κρυπτονομίσματα επιλέγουν μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα για το που θα πάει η αγορά στο μέλλον. Συνεπώς, η κύρια εστίαση θα πρέπει να είναι στα χαρτοφυλάκια των εταιριών αυτών, ιδίως όσον αφορά κρυπτονομίσματα πρώιμου σταδίου:

Grayscale Investments (περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που υπερβαίνουν τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)

Multicoin Capital (περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)

Pantera Capital Management (αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου με ενδιαφέρον για εγχειρήματα που βασίζονται σε blockchain. Οι πρόσφατες επενδύσεις της περιλαμβάνουν την εφαρμογή Pintu και τον κατασκευαστή διαδικτυακών παιχνιδιών Oxalis Games)

10T Holdings (επικεντρώνεται σε ψηφιακά έργα ώριμης φάσης)

 

 

Εργαλεία Έρευνας Κρυπτονομισμάτων

Γ. Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr (c)

12η Σεπτεμβρίου 2022