Κανόνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνόλου επενδυτικών πολιτικών και κανόνων, με βραχυπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση των απώλειών και μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην εφαρμογή ενός συνόλου επενδυτικών πολιτικών και κανόνων, με βραχυπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση των απώλειών και μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους.

□ Βραχυπρόθεσμα --> ελαχιστοποίηση των απώλειών

□ Μακροπρόθεσμα --> μεγιστοποίηση των κερδών

 

1 Εξισορρόπηση των αποφάσεών μεταξύ ανταμοιβής, χρόνου και κινδύνου

Ανά πάσα στιγμή, η αγορά προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό συνδυασμών κινδύνου/ανταμοιβής (Risk/Reward).

□ Το περιουσιακό στοιχείο Α έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανοδικά στην τιμή X + 5, αλλά και τον κίνδυνο να κινηθεί καθοδικά στην τιμή X-5, σε N ημέρες

□ Το περιουσιακό στοιχείο Β έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανοδικά στην τιμή X + 12, αλλά και τον κίνδυνο να κινηθεί καθοδικά στην τιμή X-10, σε 2Ν ημέρες

□ Το περιουσιακό στοιχείο Γ έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ανοδικά στην τιμή X + 32, αλλά και τον κίνδυνο να κινηθεί καθοδικά στην τιμή X-20, σε 4Ν ημέρες

Όταν επιλέγετε μια οποιαδήποτε τοποθέτηση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις τρεις αυτές μεταβλητές:

□ Ανταμοιβή | □ Κίνδυνος | □ Χρόνος

Εξισορροπήστε προσεκτικά κάθε επενδυτική απόφαση μεταξύ αυτών των τριών μεταβλητών με γνώμονα πάντα το μέλλον. Μην υποτιμάτε πότε τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε αλλά και ούτε και τον χρόνο, γιατί μπορεί να εγκλωβιστείτε για καιρό σε μια επενδυτική τοποθέτηση. Εάν για παράδειγμα επιλέγετε μετοχές, επιλέξτε μετοχές που πληρώνουν μεγάλο μέρισμα καθώς έτσι θα έχετε πάντα μικρότερο κίνδυνο ενώ ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ σας.

 

2 Κλιμακωτή είσοδος και έξοδος από την αγορά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DCA (Dollar Cost Average)

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά ο μέσος επενδυτής είναι το πότε πρέπει να μπει και πότε πρέπει να βγει από μια αγορά. Η λύση στο πρόβλημα αυτό ονομάζεται μέθοδος DCA (Dollar Cost Average).

Το DCA αναφέρεται σε μια επενδυτική στρατηγική κατά την οποία το συνολικό προς επένδυση κεφάλαιο διαιρείται σε περιοδικές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να επενδύσετε 12.000 ευρώ σε ένα περιουσιακό στοιχείο, αντί να επενδύσετε 12.000 ευρώ απευθείας, αγοράζετε μηνιαία 1.000 ευρώ αυτού του περιουσιακού στοιχείου, για ένα ολόκληρο έτος.

□ Το προς επένδυση κεφάλαιο διαιρείται σε περιοδικές αγορές

Αυτή η απλή στρατηγική στοχεύει στη μείωση του αντίκτυπου της μεταβλητότητας των τιμών, και χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Ειδικά εάν θέλετε να επενδύετε σε κάποιο εξαιρετικά ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία, όπως το Bitcoin, η μέθοδος DCA προσφέρει τον καλύτερο τρόπο για να το κάνετε. Βέβαια ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την σημασία της κυκλικότητας των τιμών, ειδικά σε περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin. Η τιμή του Bitcoin εμφανίζει ένα κύκλο 4ετίας και το ιδανικό σημείο να ξεκινήσετε την μέθοδο DCA είναι κοντά σε κάθε Bitcoin Halving.

Ο Τζο Βίντιτς λέει: «Βγαίνω και μπαίνω στην αγορά κλιμακωτά. Η ιδέα δεν είναι να προσπαθήσετε να είστε 100 τοις εκατό σωστοί. Με αυτόν τον κλιμακωτό τρόπο εισόδου/εξόδου δεν θα κάνετε ποτέ εντελώς λάθος και θα μπορείτε πάντα να επανεκτιμήσετε την κατάσταση εάν η αγορά κινηθεί πτωτικά.»

 

 

3 Διασπορά Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

Το όφελος που προκύπτει από την πολυδιάστατη διασπορά ενός χαρτοφυλακίου είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αγνοηθεί από οποιονδήποτε έξυπνο επενδυτή. Η διασπορά των επενδυτικών τοποθετήσεων είναι από τους λίγους κανόνες των χρηματοοικονομικών που προσφέρουν πλήρη μαθηματική επαλήθευση μέσα στον χρόνο. Δυστυχώς για τους περισσότερους από εμάς είναι από τους κανόνες που πρέπει να ‘πάθεις’ για να ‘μάθεις’.

Η πολυδιάστατη διασπορά ενός χαρτοφυλακίου πρέπει να αφορά:

□ Διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (πχ μετοχές, πολύτιμα μέταλλα, ομόλογα, Bitcoin, και φυσικά ρευστό)

□ Διαφορετικές χώρες και οικονομικές ζώνες (Ευρωζώνη, ΗΠΑ, BRIC, κτλ)

□ Διαφορετικά νομίσματα (κυρίως όμως ευρώ και δολάριο)

□ Στην περίπτωση μετοχών, διαφορετικές εταιρίες αλλά και διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας

 

4 Κάντε μικρές τοποθετήσεις -Όποια και αν νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι η θέση σας, κόψτε τη τουλάχιστον στο μισό

Οι περισσότεροι επαγγελματίες επενδυτές στοιχηματίζουν λιγότερο από το 2% του κεφαλαίου τους σε μια οποιαδήποτε τοποθέτηση. Άλλοι επαγγελματίες δεν στοιχηματίζουν περισσότερο από το 1% του κεφαλαίου τους σε οποιαδήποτε τοποθέτηση. Όπως λέει ο Larry Hite: «Έχω δύο βασικούς κανόνες τόσο για τις επενδύσεις όσο και για τη ζωή:

□ Εάν δεν ποντάρετε, δεν μπορείτε να κερδίσετε

□ Εάν χάσετε όλες τις μάρκες σας, δεν μπορείτε να στοιχηματίσετε ξανά”

Εάν στοιχηματίσετε το 50% του κεφαλαίου σας σε μία ιδέα και το χάσετε, θα χρειαστείτε 100% στην επόμενη ιδέα μόνο και μόνο για να καλύψετε αυτή τη αρχική απώλεια. Η προστασία του κεφαλαίου σας είναι ο πιο σημαντικός στόχος και το άνοιγμα μικρών θέσεων είναι η καλύτερη τακτική για την προστασία του κεφαλαίου σας.

Όπως λέει ο Bruce Kovner: «Η εμπειρία μου με τους αρχάριους επενδυτής είναι ότι ανοίγουν τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερες θέσεις από αυτές που θα έπρεπε. Ρισκάρουν 5 έως 10 τοις εκατό σε μια συναλλαγή, όταν θα έπρεπε να ρισκάρουν από 1 έως 2 τοις εκατό.»

Το επιλεκτικό μέγεθος των τοποθετήσεων σας είναι ο ευκολότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου σας. Ο Joe Vidich λέει: «Όσο μεγαλύτερη είναι η θέση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, και οι επενδυτικές αποφάσεις οδηγούνται περισσότερο από τον φόβο παρά από την ορθή κρίση και την εμπειρία. Εάν είστε αρκετά διαφοροποιημένοι, τότε καμία τοποθέτηση δεν μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα οδυνηρή.»

 

5 Παίξτε καλή άμυνα και πάντα να προστατεύετε το κεφάλαιό σας

Το πιο σημαντικό επίτευγμα κατά τη διενέργεια επενδυτικών συναλλαγών είναι να παραμείνετε ζωντανός για άλλη μια μέρα. Εάν έχετε το ταλέντο και ταυτόχρονα μπορείτε να προστατεύσετε το κεφάλαιό σας, είναι θέμα χρόνου προτού κερδίσετε σοβαρά χρήματα.

Ο Paul Tudor Jones λέει: «Μειώστε τον όγκο των συναλλαγών σας σε περιόδους που κάνετε κακές επιλογές. Αυξήστε τον όγκο των συναλλαγών σας σε περιόδους που κάνετε καλές επιλογές. Ποτέ μην επενδύετε σε καταστάσεις όπου δεν έχετε τον έλεγχο. Η φιλοσοφία μου στηρίζεται στην καλή άμυνα. Διατηρείτε πάντα την αίσθηση της εμπιστοσύνης στις επιλογές σας, αλλά να την έχετε υπό έλεγχο.»

 

6 Επιλέξτε τοποθετήσεις με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας

Εάν διαχειρίζεστε τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, δεν έχετε τα περιθώρια να επενδύετε για διασκέδαση. Όταν εκτίθεστε στον κίνδυνο της αγοράς βεβαιωθείτε ότι στέκεστε πάνω σε τοποθετήσεις με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστείτε σε ελάχιστες κινήσεις ανά έτος. Αλλά όπως ειπώθηκε αρχικά η επένδυση δεν πρέπει να είναι διασκέδαση.

Ο Victor Sperandeo λέει: «Τα τυχερά παιχνίδια συνεπάγονται με υψηλό ρίσκο και τις πιθανότητες εναντίον σας ... αντίθετα, νομίζω ότι η επιτυχημένη επένδυση όπως και το παιχνίδι πόκερ, περιλαμβάνει προβλέψεις και όχι τζόγο. Η επιτυχημένη κερδοσκοπία συνεπάγεται με τη λήψη κινδύνων όταν οι πιθανότητες είναι υπέρ σας.»

 

7 Να επιμένετε στις κερδοφόρες τοποθετήσεις και να κόβετε νωρίς τις χαμένες

Σύμφωνα με στατιστικές, οι επαγγελματίες επενδυτές κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων κερδών τους μόλις από το 20% των συναλλαγών τους. Αυτό όμως το επιτυγχάνουν γιατί κρατάνε ανοιχτές τις κερδοφόρες θέσεις τους και δεν βιάζονται να πάρουν τα όποια αρχικά κέρδη. Συνεπώς, για να κερδίσετε χρήματα από ένα μικρό αριθμό συναλλαγών, πρέπει να τις αφήνετε να ΄τρέξουν’ και όχι να τις κλείνετε πρόωρα.

Εάν η αγορά κινείται πάρα πολύ γρήγορα, μπορείτε να αποσύρετε το αρχικό κεφάλαιο σας και να κρατήσετε μέσα μόνο τα κέρδη σας. Ο Victor Sperandeo λέει: «Αναλύω τον κίνδυνο μετρώντας την έκταση και τη διάρκεια των μεταβολών των τιμών. Για παράδειγμα, εάν η αγορά έχει αυξηθεί 20 τοις εκατό σε περίπου 107 ημέρες, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, θα έχω ένα μέγιστο μέγεθος θέσης 50 τοις εκατό, επειδή στατιστικά, έχουμε φτάσει το μέσο ιστορικό μέγεθος και τη διάρκεια μιας αυξητικής κίνησης.»

Εάν για οποιονδήποτε λόγο γίνετε αβέβαιοι για τις συναλλαγές σας, μπορείτε:

□ Να αποσύρετε την αρχική σας επένδυση και να μείνετε με τα κέρδη

□ Να εισαγάγετε μια εντολή trailing-stop αντί να κλείσετε εντελώς τη θέση σας

Όπως λέει ο Michael Marcus, εάν δεν επιμείνετε με τις κερδοφόρες τοποθετήσεις, δεν θα είστε σε θέση να πληρώσετε τις χαμένες τοποθετήσεις.

Το να είσαι σε θέση να κόψεις νωρίς τις χαμένες τοποθετήσεις σου είναι εξίσου σημαντικό με το να ‘τρέχεις’ τα κέρδη σου. Ο Joe Vidich λέει: «Είναι πολύ σημαντικό να διαχειριστείτε τη συναισθηματική σας προσκόλληση σε απώλειες και κέρδη. Θέλετε να περιορίσετε το μέγεθός σας σε οποιαδήποτε θέση, ώστε ο φόβος να μην γίνει το ένστικτο που καθοδηγεί την κρίση σας.»

 

8 Η απώλεια χρημάτων σε μια τοποθέτηση δεν σημαίνει απαραίτητα μια κακή τοποθέτηση

Καθώς το αύριο είναι αβέβαιο δεν έχετε κανέναν έλεγχο στις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς. Ακόμη και οι πιο ελπιδοφόρες τοποθετήσεις μπορεί να αποδειχθούν χαμένες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, μια φυσική καταστροφή ή μια κρίσιμη νομοθετική αλλαγή μπορεί να καταστρέψει οποιοδήποτε επενδυτική τοποθέτηση. Δεν αναφέρουμε καν τι μπορεί να επιφέρει στην αγορά ένα ‘Black Swan’ περιστατικό, όπως ήταν η επιδημία του 2019.

Όπως λέει ο Larry Hite: «Υπάρχουν πραγματικά τέσσερα είδη στοιχημάτων στην αγορά: Καλά στοιχήματα, κακά στοιχήματα, κερδισμένα στοιχήματα, και χαμένα στοιχήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι χαμένες τοποθετήσεις ήταν ένα κακό στοίχημα. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μπορείτε να χάσετε χρήματα ακόμη και με ένα καλό στοίχημα.»

 

9 Το Stop-Hunting ακολουθεί την κατεύθυνση της πιο ευάλωτης τιμής

To stop-hunting αναφέρεται στην αθέμητη πρακτική κάποιων θεσμικών παικτών της αγοράς να χειραγωγούν την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου με τέτοιο τρόπο ώστε να ρευστοποιούνται οι μεγαλύτερες θέσεις των κερδοσκόπων πελατών τους. Για παράδειγμα αν πολλοί κερδοσκόποι έχουν αγοράσει το Ευρωδολάριο στο 1.20 και έχουν τοποθετήσει stop-loss εντολές στο 1.195, οι μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος έχουν ένα πολύ καλό λόγο να ρίξουν την τιμή στο 1.195, έτσι ώστε οι κερδοσκόποι πελάτες τους να χάσουν τα χρήματα τους, και άρα να καταθέσουν και άλλα. Αυτή η πρακτική δεν είναι καθόλου τίμια και ούτε πελατοκεντρική αλλά δυστυχώς συμβαίνει, και συμβαίνει μυστικά, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ σημαντικών θεσμικών παικτών.

Η κατανόηση της πρακτικής stop-hunting βοηθά συχνά στην ανάλυση κάποιων βραχυπρόθεσμων τάσεων της αγοράς. Καθώς όλο και περισσότεροι κερδοσκόποι χρησιμοποιούν μόχλευση (capital leverage) εμφανίζονται όλο και συχνότερα συνθήκες πίεσης των αγοραστών (long squeeze) είτε συνθήκες πίεσης των πωλητών (short squeeze). Η ευρεία χρήση των παραγώγων ενισχύει περαιτέρω την μεταβλητότητα και την ευπάθεια των τιμών, ειδικά κοντά σε ‘κρίσιμα’ σημεία.

□ όταν υπάρχει long squeeze --> η αγορά χειραγωγείται προς τα κάτω

□ όταν υπάρχει short squeeze --> η αγορά χειραγωγείται προς τα πάνω

Τα φαινόμενα αυτά της χειραγώγησης των τιμών από θεσμικούς παίκτες είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανιστούν σε περιόδους που η ρευστότητα της αγοράς μειώνεται απότομα για κάποιο λόγο. Ο Bill Lipschutz υποστηρίζει: «Όταν η ρευστότητα συρρικνώνεται η αγορά ακολουθεί την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ευπάθειας των τιμών.»

 

10 Το υψηλό κόστος των συναλλαγών βλάπτει σοβαρά το κεφάλαιο σας

Οι περισσότεροι επενδυτές πιστεύουν ότι εάν απλώς πουλάνε υψηλότερα από εκεί που αγοράζουν, κερδίζουν χρήματα. Αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Η διενέργεια συναλλαγών εμπεριέχει κόστη που μπορεί να μένουν κρυφά μέχρι να πληρωθούν:

□ Ακριβά spreads (αγοραστών/πωλητών) σε συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας

□ Μεγάλα spreads (αγοραστών/πωλητών) κατά τις μεταμεσονύκτιες συναλλαγές

□ Ολίσθηση (slippage) στις τιμές κατά την κυκλοφορία ειδήσεων

□ Κόστη για την μεταμεσονύκτια διακράτηση μιας θέσης (SWAP rates)

□ Σημειώστε ότι η κεφαλαιακή μόχλευση (capital leverage) αυξάνει γεωμετρικά το κόστος συναλλαγών

Όταν εφαρμόζετε υψηλή μόχλευση κεφαλαίου, το κόστος συναλλαγών μπορεί εύκολα να καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου σας, και να το κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο William Eckhardt λέει: «Ο κύριος παράγοντας που μειώνει τους λογαριασμούς των μικρών πελατών δεν είναι ότι οι μικροί επενδυτές είναι τόσο λάθος, αλλά απλά ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν το δικό τους κόστος συναλλαγών. Με το κόστος συναλλαγών, εννοώ όχι μόνο τις προμήθειες αλλά και την ολίσθηση (slippage) κατά την εκτέλεση των εντολών.»

 

11 Η ορθή αναλογία επιβράβευσης και κινδύνου (Reward/Risk)

Οι περισσότεροι αρχάριοι επενδυτές ανοίγουν θέσεις με αναλογία Ανταμοιβής / Κινδύνου 1:1. Δηλαδή ρισκάρουν 1 ευρώ ευελπιστώντας να πάρουν πίσω συνολικά 2 ευρώ. Ωστόσο, εάν πραγματοποιείται συναλλαγές χρησιμοποιώντας δείκτη Ανταμοιβής / Κινδύνου 1:1, χρειάζεστε περίπου 55% ποσοστό επιτυχίας για να μην χάνετε τα χρήματα σας (δεδομένου του κόστους συναλλαγών).

Αντίθετα, οι επαγγελματίες επενδυτές ανοίγουν συναλλαγές με δείκτη Ανταμοιβής / Κινδύνου 5: 1, ή ακόμα και υψηλότερο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χάνουν εντελώς 3 θέσεις από τις 5 που ανοίγουν και παρόλα αυτά να βγάζουν ένα αξιοπρεπές κέρδος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.

Ο θρυλικός επενδυτής Paul Tudor Jones λέει «Ψάχνω για αναλογία 5:1 Ανταμοιβής / Κινδύνου. Πέντε προς ένα σημαίνει ότι διακινδυνεύω ένα δολάριο για να τα κάνω πέντε... έτσι ακόμα και αν κάνω λάθος 80% των φορών, δεν πρόκειται να χάσω. Ψάχνω για τοποθετήσεις με απίστευτες ευκαιρίες Ανταμοιβής / Κινδύνου.»

 

 

12 Οι κερδοφόρες επενδύσεις είναι βαρετές, όχι διασκεδαστικές

Αυτή είναι μια χρήσιμη συμβουλή για όσους επενδύουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής. Ο Τζορτζ Σόρος λέει: «Εάν η επένδυση σας είναι διασκεδαστική, εάν διασκεδάζετε, πιθανότατα δεν κερδίζετε χρήματα. Η καλή επένδυση είναι βαρετή και τα προσωπικά συναισθήματα δεν έχουν καμία θέση στην επένδυση. Εάν θέλετε να είστε επιτυχημένοι μακροπρόθεσμα, βασίστε τις επενδυτικές σας αποφάσεις στον ορθολογισμό και την πειθαρχία.»

 

13 Όταν η αγορά σας βλάπτει, είναι ώρα να βγείτε

Μία από τις πιο κρίσιμες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επενδυτική καριέρα είναι το να παραμένετε αντικειμενικοί και συναισθηματικά αποσπασμένοι από τις επενδύσεις σας. Εάν δεν μπορείτε να μείνετε συναισθηματικά αποσπασμένοι τότε είναι καιρός να μειώσετε την έκθεσή σας στην αγορά ή και ακόμα και να βγείτε εντελώς από την αγορά.

Όπως επισημαίνει ο Randy McKay: «Όταν πληγωθώ στην αγορά, βγαίνω έξω. Δεν έχει σημασία καθόλου που διαπραγματεύεται η αγορά. Απλώς βγαίνω, γιατί πιστεύω ότι μόλις πληγωθείς από την αγορά, οι αποφάσεις σου θα είναι πολύ λιγότερο αντικειμενικές από ότι όταν τα πηγαίνεις καλά.»

 

14 Αποτυχία είναι μόνο να χάνεις χωρίς να μαθαίνεις

Η αποτυχία υπάρχει στην ζωή όπως και η επιτυχία. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο επενδυτής που κάποια στιγμή στην καριέρα του δεν έχει αποτύχει παταγωδώς. Το κλειδί βρίσκεται στην διαχείριση της αποτυχίας. Εάν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση χαρτοφυλακίου και κρατάτε το μέγεθος των θέσεων σας μικρό, όπως πρέπει, μια αποτυχία είναι απλώς ένα ακόμη βήμα για να γίνετε καλύτεροι επενδυτές. Αυτό που είναι πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας είναι να μάθετε από τα λάθη σας ώστε να μην τα επαναλαμβάνετε συνέχεια.

Ο Ray Dalio λέει: «Πώς διακρίνεις την αποτυχία από τη μάθηση; Αν είναι μέρος του ‘Αποτυγχάνετε και μετά μαθαίνετε’, τότε είναι μάθηση και μέρος της προόδου.

□ Η διαδικασία είναι αποτυγχάνεις, μαθαίνεις, προχωράς

□ Τα λάθη είναι βήματα προς την πρόοδο

□ Εάν δεν αποτύχετε, αυτό σημαίνει ότι δεν πιέζετε τα όριά σας, και εάν δεν πιέζεται τα όριά σας, δεν μεγιστοποιείτε και τις δυνατότητές σας

□ Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σας δοκιμάζουν και μετά σας ενισχύουν.»

 

Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Γιώργος Πρωτονοτάριος

για το FxStreet.gr (c) -Απαγορεύεται η Αντιγραφή και η Αναδημοσίευση Περιεχομένου Χωρίς Άδεια