Η Έκθεση COT της Αγοράς Παραγώγων

Παρακολουθώντας την εβδομαδιαία έκθεση COT της αγοράς παραγώγων

Ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος για την παρακολούθηση των θέσεων των μεγάλων παικτών στην αγορά προσφέρεται μέσω της έκθεσης COT (Commitments of Traders). Η έκθεση COT είναι μια εβδομαδιαία ανάλυση στην οποία απεικονίζονται οι συνολικές θέσεις διαφορετικών παικτών της αγοράς παραγώγων των ΗΠΑ.

Η έκθεση COT είναι μια εβδομαδιαία ανάλυση στην οποία απεικονίζονται οι συνολικές θέσεις διαφορετικών παικτών της αγοράς παραγώγων των ΗΠΑ...

Η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως εμπορεύματα, συνάλλαγμα, μετοχικούς δείκτες, ακόμα και κρυπτονομίσματα.
Οι κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επενδυτές αφορούν τις μεταβολές των θέσεων κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών παικτών. Ακολουθούν παραδείγματα της ιστορικής ανάλυσης COT σε διαφορετικές αγορές.

 

Τρεις κύριες κατηγορίες παικτών που συμμετέχουν στην έκθεση COT

Πριν παρουσιαστούν όμως κάποια παραδείγματα σε διαφορετικές αγορές, είναι χρήσιμο να αναφερθούν οι τρεις κύριες κατηγορίες παικτών που συμμετέχουν στην έκθεση COT:

(α) Asset Managers

Η κατηγορία «Asset Managers» περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές όπως είναι Αμοιβαία Κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και διαχειριστές χαρτοφυλακίου των οποίων οι πελάτες είναι κυρίως θεσμικοί επενδυτές.

Η παρακολούθηση των κινήσεων της κατηγορίας «Asset Managers» ίσως εμφανίζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην έκθεση COT.

(β) Dealers

Η κατηγορία «Dealers» αποτελεί την «πλευρά πώλησης» της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, περιλαμβάνοντας παίκτες όπως είναι μεγάλες τράπεζες και διαπραγματευτές χρηματιστηριακών τίτλων.

Οι «Dealers» χρησιμοποιούν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για να αντισταθμίσουν το ρίσκο του χαρτοφυλακίου τους (hedging). Συνεπώς, ο ρόλος τους στην αγορά είναι αρκετά περίπλοκος, και οι κινήσεις που πραγματοποιούν είναι δύσκολο να ερμηνευθούν.

(γ) Leveraged Funds

Η κατηγορία «Leveraged Funds» περιλαμβάνει παίκτες που επιδιώκουν τη μόχλευση του κεφαλαίου (capital leverage) για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό κάποιων κερδοσκοπικών πελατών τους.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν επίσης και κάποιοι μεγάλοι επενδυτές που εφαρμόζουν στρατηγικές αρμπιτράζ μεταξύ διαφορετικών αγορών.

 

 

Παραδείγματα της Ανάλυσης COT σε Δύο Διαφορετικές Αγορές


Ανάλυση COT στο Ευρωδολάριο

Στο παρακάτω γράφημα από το CME, παρουσιάζονται οι καθαρές θέσεις της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) στο Ευρωδολάριο. Περιλαμβάνονται οι κινήσεις των κατηγοριών «Asset Managers», «Dealers» και «Leveraged Funds» που εξηγήθηκαν παραπάνω.

Γράφημα: Η έκθεση COT στο Ευρωδολάριο (EURUSD)

Η έκθεση COT στο Ευρωδολάριο (EURUSD)

Στο γράφημα απεικονίζεται η πορεία του Ευρωδολαρίου και η εξέλιξη των θέσεων των τριών κατηγοριών παικτών:

• Η κίτρινη γραμμή αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρωδολαρίου

• Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τους Asset Managers

• Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει τους Dealers

• Η πράσινη γραμμή εμφανίζει τις μοχλευμένες θέσεις στην αγορά (Leveraged)

Παρατηρήσεις:

• Στο τέλος του γραφήματος, η κατηγορία «Asset Managers» αυξάνει τις καθαρές θέσεις της στην αγορά, και παράλληλα, η ισοτιμία του Ευρωδολαρίου ξεκινά να κινείται έντονα ανοδικά.

• Οι άλλες δύο κατηγορίες (Dealers και Leveraged) δεν φαίνεται να καταφέρνουν να προβλέψουν την αγορά το ίδιο αποτελεσματικά.
Ανάλυση COT στον δείκτη S&P500

 

Mεταβολές στις καθαρές θέσεις των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) του μετοχικού δείκτη S&P500

Στο παρακάτω γράφημα από το CME, παρουσιάζονται οι μεταβολές στις καθαρές θέσεις της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) του μετοχικού δείκτη S&P500. Περιλαμβάνονται οι κινήσεις των κατηγοριών «Asset Managers», «Dealers» και «Leveraged Funds».

Γράφημα: Η έκθεση COT στον δείκτη S&P500

Η έκθεση COT στον S&P500

Στο γράφημα απεικονίζεται η πορεία του Ευρωδολαρίου και η εξέλιξη των θέσεων των τριών κατηγοριών παικτών:

• Η κίτρινη γραμμή αφορά τις μονάδες του S&P500

• Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τους Asset Managers

• Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει τους Dealers της αγοράς του S&P500

• Η πράσινη γραμμή εμφανίζει τις μοχλευμένες θέσεις στην αγορά (Leveraged)

Παρατηρήσεις:

• Η κατηγορία «Asset Managers» έως τα μέσα του γραφήματος μειώνει τις καθαρές θέσεις της στην αγορά, και παράλληλα, ο δείκτης S&P500 κινείται έντονα καθοδικά. Αντίθετα, στα μέσα του γραφήματος, αρχίζει να αυξάνει τις καθαρές θέσεις της στην αγορά, και ο δείκτης S&P500 ξεκινά να κινείται ανοδικά. Η κατηγορία «Asset Managers» προβλέπει σωστά τη δυναμική της αγοράς.

• Η κατηγορία «Dealers» ξεκινά με πολύ αρνητικές θέσεις στην αγορά. Αργότερα, φαίνεται να αυξάνει τις καθαρές θέσεις της, σε μια περίοδο όμως που ο S&P500 κινείται πτωτικά. Επισημαίνεται ότι η κατηγορία «Dealers» χρησιμοποιεί την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για να αντισταθμίσει το ρίσκο του χαρτοφυλακίου της.

• Η κατηγορία «Leveraged Funds» στα μέσα του γραφήματος μειώνει τις καθαρές θέσεις της στην αγορά, αφού όμως ο δείκτης S&P5000 έχει ήδη καταγράψει μια έντονα πτωτική κίνηση.

 

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, κατά την εξέταση της ανάλυσης COT τόσο στο Ευρωδολάριο όσο και στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P5000, η κατηγορία «Asset Managers» έδειξε να αντιλαμβάνεται καλύτερα τον παλμό της αγοράς από τις κατηγορίες «Dealers» και «Leveraged Funds».

 

Παρακολουθώντας την εβδομαδιαία έκθεση COT της αγοράς παραγώγων

Γιώργος Πρωτονοτάριος, για το FxStreet.gr (c)