Δείκτης ADX

Αξιολογώντας την τάση της αγοράς μέσω της χρήσης του δείκτη ADX


Ο δείκτης ADX (Average Directional Index) δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder το 1978 ως ένα εργαλείο προσδιορισμού και αξιολόγησης της τάσης των τιμών.

Ο δείκτης ADX (Average Directional Index) δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder το 1978 ως ένα εργαλείο προσδιορισμού και αξιολόγησης της τάσης των τιμών.

Ο ADX ή αλλιώς στα ελληνικά Μέσος Κατευθυντικός Δείκτης είναι ένα εργαλείο της τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της δυναμικής μιας τάσης των τιμών αλλά και για την αναγνώριση μίας πιθανής κορύφωσης της αγοράς.

 

 

Εφαρμόζοντας τον ADX για την αξιολόγηση της τάσης

Ο ADX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά χρονικά πλαίσια, αλλά είναι πιο αξιόπιστος σε γραφήματα άνω της μισής ώρας (M30). Σε ό,τι αφορά τις ενδείξεις του:

• Όταν ο ADX βρίσκεται κάτω από το 20, δεν υπάρχει σαφής τάση στην αγορά

• Μια ισχυρή τάση στην αγορά επιβεβαιώνεται όταν ο δείκτης ADX βρίσκεται πάνω από το 25

Στο παρακάτω γράφημα τριών ημερών (3D), εξετάζεται η γραμμή του ADX στον δείκτη SP500. Παρατηρείται ότι η γραμμή του ADX ακολουθεί συγκεκριμένες τάσεις για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Γράφημα: Ο ADX στον δείκτη SP500

ADX στον δείκτη SP500

Στο παραπάνω γράφημα, παρατηρείται ότι σε όλους τους κρίσιμους πυθμένες του δείκτη SP500, η γραμμή του ADX κορυφώνεται σε τιμές άνω του 30.

 

Δείκτης ADX

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.